Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN

Khi bạn tìm cách thực hiện di chuyển chuyển giao từ tổ chức Exchange tại cơ sở sử dụng Outlook Anywhere (còn được gọi là "RPC over HTTP") sang Exchange Online, thì công cụ di chuyển không tạo điểm cuối di chuyển. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Microsoft. Exchange. Data. Storage. Management. MigrationTransientException: chúng tôi không thể kết nối với máy chủ từ xa. Vui lòng xác minh rằng thiết đặt điểm cuối di chuyển là chính xác và chứng chỉ của bạn là hợp lệ, rồi thử lại. Cân nhắc việc sử dụng bộ phân tích kết nối từ xa của Exchange (https://testexchangeconnectivity.com) để chẩn đoán các vấn đề về kết nối. ---> Microsoft. Exchange. RPC. ServerUnavailableException: Error 0x6ba (máy chủ RPC không sẵn dùng) từ cli_NspiBind

BỞI

Sự cố này có thể xảy ra nếu một hoặc cả hai điều kiện sau đều đúng đối với Outlook ở bất kỳ đâu:

 • Thiết đặt xác thực cho Outlook bất kỳ đâu là không chính xác.

 • Thiết đặt cấu hình proxy RPC cho Outlook ở bất kỳ đâu là không chính xác.

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:

 1. Hãy đảm bảo phương thức xác thực máy khách Outlook tại chỗ được đặt là xác thực cơ bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các bài viết sau đây, tùy thuộc vào phiên bản của Exchange Server mà bạn đang chạy:

 2. Hãy đảm bảo rằng máy chủ proxy RPC được thiết lập chính xác để dùng các cổng cụ thể để liên lạc với Outlook ở bất kỳ đâu và các bộ điều khiển miền tại cơ sở đang nghe trên cổng 6004. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Outlook ở bất kỳ nơi nào hoạt động (và không hoạt động)?

 3. Xác nhận kết nối bất kỳ đâu trong Outlook với máy chủ Exchange tại chỗ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng Remote PowerShell. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy xem kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng Remote PowerShell.

  2. Chạy các lệnh PowerShell sau đây:

   $pscred=Get-Credential 
   Test-MigrationServerAvailability -Credentials $pscred -ExchangeOutlookAnywhere -ExchangeServer <Internal FQDN of the Exchange server> -RPCProxyServer <FQDN of the proxyserver> -Authentication Basic -EmailAddress <AdminEmail> 

   Nếu xác thực thành công, bạn có thể tạo điểm cuối di chuyển trong Office 365.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×