You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Lưu ý Thuật sĩ cấu hình kết hợp được bao gồm trong Exchange Management Console trong Microsoft Exchange Server 2010 không được hỗ trợ. Do đó, bạn không nên sử dụng thuật sỹ kết hợp cấu hình cũ. Thay vào đó, sử dụng thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 có sẵn tại http://aka.ms/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 dành cho Exchange 2010.

VẤN ĐỀ

Khi bạn di chuyển hộp thư giữa các môi trường Microsoft Exchange Server tại chỗ và Microsoft Exchange Online tồn tại, bạn thấy các di chuyển được ngừng lại hoặc có vẻ dừng lại. Khi bạn xem Nhật ký di chuyển, bạn thấy thông báo lỗi sau:

MRSProxyConnectionLimitReachedTransientException: Dịch vụ Proxy nhân hộp thư không thể xử lý yêu cầu này bởi vì nó đã đạt số lượng kết nối MRS hoạt động cho phép tối đa. Kết nối hiện thời: 100 kết nối giới hạn: 100.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu số di chuyển sử dụng một điểm cuối di chuyển vượt quá giới hạn mặc định của quá trình di chuyển 100 đồng thời.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, tăng số lượng tối đa đồng thời kết nối dịch vụ thư nhân Proxy (MRSProxy).

Cảnh báo Tăng giá trị này có thể ảnh hưởng đến tài nguyên và hoạt động trên các máy chủ tại chỗ. Điều chỉnh các thiết đặt cẩn thận.

Trong Exchange Server 2013

  1. Mở MsExchangeMailboxReplication.exe.config tập tin đó đã đặt tại C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin.

  2. Thay đổi giá trị cho MaxMRSConnections từ 100 320:

    < MRSProxyConfiguration MaxMRSConnections = "320" kiểm tra

Lưu ý Bạn phải cập nhật này cài đặt mỗi khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server.

Trong Exchange Server 2010

Trên mỗi máy chủ truy cập khách hàng đã MRSProxy hỗ trợ, tăng số lượng các kết nối đồng thời với giá trị lớn hơn một chút so với giá trị mặc định cho Exchange Online. Ví dụ: thay đổi giá trị 320 kết nối đồng thời.

Để thực hiện việc này, mở Exchange Management Shell, và sau đó chạy các lệnh sau:

Set-WebServicesVIrtualDirectory –server <ServerName> –MRSProxyMaxConnections 320 

THÔNG TIN KHÁC

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×