VẤN

Bạn đang thực hiện di chuyển chuyển giao để di chuyển tất cả các hộp thư từ tổ chức Exchange tại chỗ của bạn sang Exchange Online. Máy chủ nguồn cho quá trình di chuyển đang chạy Microsoft Exchange Server 2016, Exchange Server 2013, Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2007. Tuy nhiên, các nỗ lực di chuyển không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

"/o = NT5/ou = # # #xx # #x # x # #x # # #x # #xxxx/CN = # # #xx # #x # x # #x # # #x # #xxxx" không phải là địa chỉ SMTP hợp lệ "

BỞI

Sự cố này xảy ra nếu lô di chuyển bao gồm các mục nhập danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) không hợp lệ hoặc cũ. 

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:

  1. Mở Exchange Management Shell trên máy chủ Exchange tại cơ sở.

  2. Chạy lệnh sau đây:

    Update-GlobalAddressList –Identity “Default Global Address List” –DomainController “NameOfDomainController” 
  3. Xóa và sau đó tạo lại lô di chuyển di trong Exchange Online.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Exchange Server 2003 sử dụng dịch vụ Cập Nhật người nhận và điều này tạo và duy trì các giá trị thuộc tính Active Directory. Dịch vụ này không được bao gồm trong Exchange 2007 và các phiên bản mới hơn. Do đó, các mục nhập cũ hoặc không hợp lệ có thể tồn tại trên các đối tượng trong dịch vụ miền Active Directory (AD DS) trong Exchange Server 2016, Exchange Server 2013, Exchange Server 2010 và Exchange Server 2007. Những mục nhập này không trình bày một sự cố cho đến khi bạn tìm cách di chuyển và tạo các đối tượng đám mây mới.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×