Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Khi bạn tìm cách sử dụng ứng dụng thư Apple iPhone hoặc iPad để gửi thư email có tệp đính kèm vượt quá giới hạn kích cỡ, bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:

Không thể Gửi Thư - Thư đã bị máy chủ từ chối

Không thể Gửi Thư - Hộp thư của bạn đã đầy

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt một trong các bản cập nhật tích lũy sau:

Trạng thái

Đây là vấn đề đã biết trong các sản phẩm được liệt kê ở đầu bài viết này.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba được thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi những công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, liên quan đến hiệu suất hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×