Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN ĐỀ

Khi bạn cố gắng thêm người nhận tên miền cho bất kỳ kết nối bên ngoài trong Microsoft Exchange Online, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Vượt quá giới hạn hành yêu cầu này.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu danh sách người nhận tên miền trên một kết nối bên ngoài có chứa nhiều 1266 miền.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 

 1. Đảm bảo rằng số miền được thêm vào kết nối bên ngoài trong danh sách người nhận tên miền không hơn 1266.

 2. Để thêm tên miền, tạo kết nối bên ngoài mới có cấu hình tương tự như một gây ra lỗi. Thêm các miền còn lại để kết nối mới được tạo ra bên ngoài.

 3. Để xác định số lượng tên miền kết nối hiện có, hãy chạy lệnh sau trong Exchange Online PowerShell:$outboundconnector=get-outboundconnector "Name of the outbound connector" $outboundconnector.recipientdomains.count

 4. Để thêm bộ miền, mới kết nối hiện có đến PowerShell mà không cần phải thêm mỗi người theo cách thủ công qua Trung tâm quản trị Exchange Online, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tạo một tệp .csv liệt kê tất cả các lĩnh vực và đảm bảo rằng có một tiêu đề cột. Trong ví dụ sau, tên đề mục cột là Domainname:

   Domainname

   Contoso.com

   Fabrikam.com

    

  2. Nhập dữ liệu từ tệp .csv biến có tên "domainname":$domainname=Import-Csv -Path "Actual path of the csv file"

  3. Thêm các thiết lập hiện tại của tên miền bằng cách chạy lệnh sau:foreach ($entry in $domainname){$outboundconnector.RecipientDomains+=$entry.domainname}
   Lưu ý:

   • $outboundconnector được xác định bằng lệnh từ bước 3.

   • Hiện tại hàng đặt $entry biến.

   • Sử dụng giá trị trong tiêu đề cột, bạn phải sử dụng $entry.columnname ($entry.domainname).

  4. Cam kết thay đổi các kết nối bên ngoài bằng cách chạy lệnh sau:Set-OutboundConnector $outboundconnector.identity -recipientdomains $outboundconnector.RecipientDomains

THÔNG TIN KHÁCBạn vẫn cần trợ giúp? Truy nhập Cộng đồng Microsoft.

 


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×