Lỗi xảy ra khi xóa báo cáo từ các ứng dụng Microsoft Dynamics CRM 2011

Triệu chứng

Báo cáo khỏi báo cáo SQL Server trực tiếp có thể vẫn xuất hiện trong giao diện người dùng Microsoft Dynamics CRM. Khi bạn muốn xoá, như người dùng có thể nhận được lỗi sau:

Các ngoại lệ: System.ServiceModel.FaultException'1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, phiên bản = 5.0.0.0, văn hóa = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35]]: System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi. Tham khảo số quản trị viên hoặc hỗ trợ: #49B448CDDetail:
< OrganizationServiceFault xmlns:i = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns = "http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts" >
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
< ErrorDetails xmlns:d2p1 = "http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" / >
< thư > System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi. Tham khảo số quản trị viên hoặc hỗ trợ: #49B448CD < / thư >
  <Timestamp>2013-05-23T14:19:49.2545823Z</Timestamp>
  <InnerFault>
    <ErrorCode>-2147187945</ErrorCode>
< ErrorDetails xmlns:d3p1 = "http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" / >
< thư > lỗi xuất hiện khi xoá một mục từ máy chủ báo cáo. < / thư >
    <Timestamp>2013-05-23T14:19:49.2545823Z</Timestamp>
< InnerFault i:nil = "true" / >
< TraceText i:nil = "true" / >
  </InnerFault>
< TraceText i:nil = "true" / >
</OrganizationServiceFault>

Nguyên nhân

Khi báo cáo bị xoá khỏi Microsoft Dynamics CRM, nó sẽ kiểm tra tham chiếu trong báo cáo Manager. Nếu nó không thể tìm thấy một tham chiếu trong báo cáo Manager, xoá không thành công với phần dưới lỗi.

"Đã xảy ra lỗi trong khi xoá một mục từ máy chủ báo cáo "

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

1. trên máy chủ CRM, điều hướng tới thư mục cài đặt CRM. Đường dẫn mặc định là C:\Program Files\ Microsoft Dynamics CRM\LangPacks\1033\Reports\MSCRM

2. mở Internet Explorer và điều hướng đến http://srsservername /báo cáo

3. mở thư mục _MSCRM tổ chứcvà chọn chi tiết ở phía bên phải của thanh công cụ

4. mở thư mục tuỳ chỉnh báo cáo

5. trên SQL Server, SQL Server Management Studio mở và kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu CRM nằm ở vị trí

6. trên thanh công cụ, chọn truy vấn mới và thay đổi trình đơn thả xuống cơ sở dữ liệu CRM phù hợp

7. thực thi truy vấn dưới đây:

chọn reportid, tên reportbase trong đó name = 'reportname'

Thay thế reportname với tên báo cáo mà bạn muốn xoá.

8. sao chép reportid và quay lại cửa sổ Internet Explorer

9. chọn tải lên tệp duyệt vào đường dẫn ở bước 1 và chọn tệp người dùng Summary.rdl. Nhấn Ok.

10. thay thế tên reportid sao chép từ bước 7 và nhấn Ok

11. trong Microsoft Dynamics CRM, điều hướng đến nơi làm việc, bấm báo cáo và chọn báo cáo mà bạn muốn xoá. Đánh dấu hộp kiểm và nhấn Delete trên thanh công cụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×