Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bạn có thể liên kết miền hoặc trang web tùy chỉnh của mình với trang web Microsoft Azure hoặc dịch vụ đám mây. Nếu bạn bật trình quản lý lưu lượng truy cập cho trang web Azure của mình, bạn cũng có thể liên kết tên miền hoặc trang web tùy chỉnh của mình bằng tên miền *. trafficmanager.net. Để giao tiếp an toàn với Azure, bạn có thể bảo mật trang web Azure hoặc dịch vụ đám mây của mình bằng cách cài đặt chứng chỉ SSL trên Azure để bật HTTPS. Bài viết này cung cấp hướng dẫn về các tác vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×