Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Văn phòng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở một đặc biệt Tệp Office crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE 2018 8590 người.

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có các Phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và sửa chữa

Sau khi cập nhật bảo mật 4032239 áp dụng, Word 2013 có thể sập.

Chú ý để khắc phục sự cố này, bạn cũng cần phải cài đặt các bản Cập Nhật sau cùng với bản cập nhật này:

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, xem cửa sổ Cập Nhật: FAQ.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới Microsoft Cập nhật danh mục trang web.

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua các Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt bản tải xuống Trang cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin cập nhật

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 11 tháng 12 năm 2018.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Thay thế bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành bảo mật Cập Nhật 4022234.

Thông tin về tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

wdsrvloc2013-kb4092468-fullfile-x64-glb.exe

C7D1A6FEDB7D7967A25799CFF463B147CEC4358D

5F453506515BC0FD4E7327587A4911C4A1DDE8928E3A804207B944C4AA0B56D3

 

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê ở đây bảng. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê trong phối hợp toàn cầu Thời gian (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ Hiển thị theo giờ địa phương cùng với mùa hè hiện tại của bạn Độ lệch (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện Các thao tác trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 SharePoint Enterprise Server 2013

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

16-Nov-18

02:16

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

16-Nov-18

02:16

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

16-Nov-18

02:16

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1068624

19-Nov-18

10:25

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1068624

19-Nov-18

10:25

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1068624

19-Nov-18

10:25

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1097496

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1097496

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1097496

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1077336

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1077336

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1077336

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1019480

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1019480

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1019480

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1045784

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1045784

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1045784

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1145616

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1145616

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1145616

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1027344

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1027344

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1027344

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

985176

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

985176

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

985176

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073232

19-Nov-18

10:25

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073232

19-Nov-18

10:25

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073232

19-Nov-18

10:25

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1211480

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1211480

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1211480

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1021200

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1021200

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1021200

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1002256

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1002256

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1002256

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5093.1000

987408

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5093.1000

987408

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5093.1000

987408

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1005328

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1005328

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1005328

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1129744

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1129744

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1129744

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1047120

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1047120

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1047120

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1023568

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1023568

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1023568

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1059416

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1059416

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1059416

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1046096

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1046096

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1046096

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1026648

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1026648

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1026648

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1165904

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1165904

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1165904

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

946264

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

946264

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

946264

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1027672

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1027672

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1027672

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1084200

19-Nov-18

10:25

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1084200

19-Nov-18

10:25

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1084200

19-Nov-18

10:25

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1104984

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1104984

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1104984

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083992

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083992

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083992

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086040

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086040

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086040

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1061464

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1061464

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1061464

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1045072

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1045072

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1045072

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949848

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949848

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949848

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

994384

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

994384

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

994384

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1011800

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1011800

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1011800

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1124120

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1124120

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1124120

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1157712

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1157712

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1157712

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1029208

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1029208

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1029208

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1042704

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1042704

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1042704

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1164368

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1164368

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1164368

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1049680

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1049680

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1049680

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1162840

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1162840

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1162840

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050200

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050200

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050200

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1091160

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1091160

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1091160

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083152

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083152

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083152

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

992344

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

992344

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

992344

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1012824

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1012824

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1012824

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1120528

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1120528

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1120528

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1056344

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1056344

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1056344

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1152600

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1152600

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1152600

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

903248

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

903248

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

903248

19-Nov-18

10:26

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

916560

19-Nov-18

10:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

916560

19-Nov-18

10:26

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

916560

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

19-Nov-18

10:25

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

19-Nov-18

10:25

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344 Át

19-Nov-18

10:25

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

19-Nov-18

10:25

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344 Át

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

19-Nov-18

10:25

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

19-Nov-18

10:25

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

19-Nov-18

10:26

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

19-Nov-18

10:26

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-Nov-18

02:16

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-Nov-18

02:17

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-Nov-18

02:17

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-Nov-18

02:17

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5093.1000

86808

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5093.1000

86808

16-Nov-18

02:17

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5093.1000

86808

16-Nov-18

02:17

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5093.1000

86808

16-Nov-18

02:17

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

16-Nov-18

02:16

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

16-Nov-18

02:16

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

16-Nov-18

02:16

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

16-Nov-18

02:16

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

16-Nov-18

02:16

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5093.1000

25830184

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5093.1000

25830184

16-Nov-18

02:17

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5093.1000

25830184

16-Nov-18

02:17

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5093.1000

25830184

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-Nov-18

02:17

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5093.1000

10438424

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5093.1000

10438424

16-Nov-18

02:17

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5093.1000

10438424

16-Nov-18

02:17

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5093.1000

10438424

16-Nov-18

02:17

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

16-Nov-18

02:17

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

16-Nov-18

02:17

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3840592

16-Nov-18

02:17

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5093.1000

21672216

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5093.1000

21672216

16-Nov-18

02:17

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5093.1000

21672216

16-Nov-18

02:17

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5093.1000

21672216

16-Nov-18

02:17

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

office.odf.x64

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:19

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5250128

16-Nov-18

02:16

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5093.1000

2624280

16-Nov-18

02:17

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-Nov-18

02:17

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-Nov-18

02:17

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

16-Nov-18

02:17

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

16-Nov-18

02:17

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-Nov-18

02:17

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-Nov-18

02:17

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-Nov-18

02:17

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

16-Nov-18

02:17

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Nov-18

08:17

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Nov-18

08:17

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

16-Nov-18

02:16

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

16-Nov-18

02:16

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

16-Nov-18

02:15

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

16-Nov-18

02:15

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

16-Nov-18

02:15

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

16-Nov-18

02:15

alger.ttf

alger.ttf

76588

16-Nov-18

02:15

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

16-Nov-18

02:13

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

16-Nov-18

02:13

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

16-Nov-18

02:13

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

16-Nov-18

02:13

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

16-Nov-18

02:15

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Nov-18

12:37

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Nov-18

12:37

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Nov-18

12:37

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Nov-18

12:37

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Nov-18

12:37

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Nov-18

12:37

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Nov-18

12:37

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Nov-18

12:37

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

16-Nov-18

02:28

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

19-Nov-18

10:14

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

19-Nov-18

10:14

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-Nov-18

02:16

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

16-Nov-18

02:16

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-Nov-18

02:16

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-Nov-18

02:16

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-Nov-18

02:16

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-Nov-18

02:16

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

16-Nov-18

02:14

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

16-Nov-18

02:15

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

16-Nov-18

02:15

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

16-Nov-18

02:17

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

16-Nov-18

02:17

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

16-Nov-18

02:17

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5093.1000

8506128

16-Nov-18

02:17

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5093.1000

8506128

16-Nov-18

02:17

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

16-Nov-18

02:17

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

16-Nov-18

02:17

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

16-Nov-18

02:17

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

16-Nov-18

02:17

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

16-Nov-18

02:17

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Bảo vệ bạn trực tuyến và tại nhà: Windows Hỗ trợ bảo mật

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: quốc tế Hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×