Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 2837623 cho Microsoft Office 2013 được phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Liên kết tải xuống bản cập nhật này cũng được bao gồm trong bài viết này.

Bản cập nhật này cung cấp các bản vá lỗi mới nhất cho Office 2013. Nó bao gồm những cải tiến về tính ổn định và hiệu suất.

Tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật (khuyến nghị).


Bản cập nhật này cũng có thể được tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Lưu ý Bản cập nhật này áp dụng cho Microsoft Installer (.msi) dựa trên phiên bản Office 2013. Bản cập nhật này không áp dụng cho phiên bản Office 2013 Click-to-Run như Microsoft Office 365 Home Premium. 1. Khởi động ứng dụng Office 2013 như Microsoft Word 2013.

 2. Trên menu Tệp , bấm vào Tài khoản.

 3. Đối với phiên bản Office 2013 Click-to-Run, bản Cập Nhật tuỳ chọn mục được hiển thị. Đối với phiên bản dựa trên MSI Office 2013, mục Tùy chọn Cập Nhật không được hiển thị.

  Phiên bản Office 2013 Click-to-Run

  Dựa trên MSI Phiên bản Office 2013

  Office 2013 click to run edition

  Msi based edition of Office 2013


Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin khởi động lạiBạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Vấn đề mà bản cập nhật này khắc phục

 • Bộ xử lý tệp ACM máy chủ SharePoint không giám sát một số tệp nếu chế độ xem mặc định của thư viện tài liệu Hiển thị các mục trên nhiều trang.

 • Giả sử rằng bạn theo dõi thư viện tài liệu SharePoint bằng cách sử dụng kiểm tra và điều khiển quản lý máy chủ (ACM). Khi tài liệu Hiển thị phiên bản hiện tại của 0.1 được kiểm tra bởi người dùng, ACM có thể theo dõi thay đổi cho tài liệu này.

Thông tin

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Acmserver-x-none.msp, x86 Phiên bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessprocessor.exe

5.5.0.5

129,152

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.accessdenied.aspx

Không áp dụng

384

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.addfilecomment.aspx

Không áp dụng

2,567

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.addfileprocessoralias.aspx

Không áp dụng

2,910

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.addkeyitems.aspx

Không áp dụng

5,819

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.addnewsite.aspx

Không áp dụng

2,595

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.addrawdatasheets.aspx

Không áp dụng

2,877

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.arrowgrayleft_16x16x32.png

Không áp dụng

191

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.arrowgrayright_16x16x32.png

Không áp dụng

158

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.bin.common.encryptionservices.dll

5.5.0.5

14.928 người

12-Mar-2014

12:07

Acmserver.bin.common.serverconfigurationdata.dll

5.5.0.5

20,064

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.bin.common.webservice.dll

5.5.0.5

716,432

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.bin.webui.dll

1.0.0.0

338,072

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.cannotdeletefolder.aspx

Không áp dụng

3,152

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.centraladministrators.aspx

Không áp dụng

4,063

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.changehistoryaccess.aspx

Không áp dụng

14,014

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.changehistoryexcel.aspx

Không áp dụng

15,256

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.default.aspx

Không áp dụng

476

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.diffsmartclient.application

Không áp dụng

5.623 người

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.diffsmartclient.application.core

Không áp dụng

1.738

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.diffsmartclient.exe.config.deploy

Không áp dụng

144

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.diffsmartclient.exe.deploy

5.5.0.5

53,408

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.diffsmartclient.exe.manifest

Không áp dụng

7,892

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.errorcommittingdata.aspx

Không áp dụng

407

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.errorgoback.master

Không áp dụng

2.346 người

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.errorstatic.master

Không áp dụng

1.681

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.eventlog.aspx

Không áp dụng

3,598

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.filecompare.exe.deploy

6.2.9200.16384

199,760

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.filehistory.aspx

Không áp dụng

7,564

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.fileprocessoraliases.aspx

Không áp dụng

2.389 người

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.folderproperties.aspx

Không áp dụng

22,118

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.folderpropertiesfm.aspx

Không áp dụng

14,828

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.folderpropertiessharepoint.aspx

Không áp dụng

15,801

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.folderpropertiessharepointfm.aspx

Không áp dụng

10,982

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.gearbody_15x14x32.png

Không áp dụng

340

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.global.asax

Không áp dụng

109

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.keyitems.aspx

Không áp dụng

3,467

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.menudownarrowsuite_16x16x32.png

Không áp dụng

180

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.menuseparator.png

Không áp dụng

162

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.microsoft.office.interop.access.dll

15.0.4605.1000

1,866,432

12-Mar-2014

12:06

Acmserver.microsoft.office.interop.excel.dll

15.0.4599.1000

1,628,856

12-Mar-2014

12:07

Acmserver.microsoft.vbe.interop.dll

15.0.4603.1000

64,168

12-Mar-2014

10:46

Acmserver.monitoredfolders.aspx

Không áp dụng

9,316

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.monitoredfoldersfm.aspx

Không áp dụng

7,720

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.myfiles.aspx

Không áp dụng

5.800

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.myfilesadmin.aspx

Không áp dụng

6.926 người

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.myfolders.aspx

Không áp dụng

618

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.nositeaccess.aspx

Không áp dụng

381

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.office.dll

15.0.4603.1000

457,384

12-Mar-2014

12:06

Acmserver.processingfolder.aspx

Không áp dụng

2.630 người

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.rawdatasheets.aspx

Không áp dụng

2.070

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.rect.gif

Không áp dụng

80

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.servicestatus.aspx

Không áp dụng

3.995

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.sharepointhelp_16x16x32.png

Không áp dụng

292

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.site.master

Không áp dụng

9,550

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.siteadministrators.aspx

Không áp dụng

2,676

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.sitesettings.aspx

Không áp dụng

3,917

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.sortarrowdownglyph_7x10x32.png

Không áp dụng

148

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.sortarrowupglyph_7x10x32.png

Không áp dụng

151

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.unabletoconnecttodatabase.aspx

Không áp dụng

418

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.unexpectederror.aspx

Không áp dụng

388

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.versionnotavailable.aspx

Không áp dụng

2.394 người

14-Mar-2014

03:40

Acmserver.web.config

Không áp dụng

2.005 người

14-Mar-2014

03:40

Appservice_sharepointprocessor.xml

Không áp dụng

2.594

14-Mar-2014

03:40

Common.encryptionservices.dll

5.5.0.5

14.928 người

12-Mar-2014

12:07

Common.eudaauditmanager.dll

5.5.0.5

89,696

14-Mar-2014

03:40

Common.serverconfigurationdata.dll

5.5.0.5

20,064

14-Mar-2014

03:40

Common.webservice.dll

5.5.0.5

716,432

14-Mar-2014

03:40

Common.webservicewrapper.dll

5.5.0.5

83,024

14-Mar-2014

03:40

Common.workflowactivities.dll

5.5.0.5

444,032

12-Mar-2014

12:07

Ntfseventprocessor.exe

5.5.0.5

319,048

14-Mar-2014

03:40

Resources.resx

Không áp dụng

52,416

14-Mar-2014

03:40

Serverconfiguration.exe

5.5.0.5

521,800

14-Mar-2014

03:40

Sharepointfileprocessor.exe

5.5.0.5

269,488

14-Mar-2014

03:40

Site.css

Không áp dụng

11,670

14-Mar-2014

03:40

Spreadsheetprocessor.exe

5.5.0.5

188,488

14-Mar-2014

03:40
Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office có các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các Phiên bản Office. Để biết thêm thông tin về Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Hỗ trợ CNTT và tài nguyên dành cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×