Giới thiệu

Đây là một bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được Cập Nhật Update Rollup 5 cho Microsoft System Center 2012 R2.

Cấu phần đã được khắc phục trong bản cập nhật này

Điều khiển ứng dụng

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3021791 mô tả Update Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager


Quản lý hoạt động

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3023138 mô tả Update Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Operations Manager

Soạn thảo

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý Dịch vụ

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3009517 mô tả Update Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Dịch vụ cung cấp nền tảng

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Dịch vụ báo cáo

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý máy ảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3023195 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Update Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Windows Azure gói

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3023209 mô tả Update Rollup 5 cho Windows Azure gói

Windows Azure gói website

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.


Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật Rollup 5 cho System Center 2012 R2

Vui lòng xem bài viết mỗi phần để được hướng dẫn cụ thể cài đặt cho từng phần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×