We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các vấn đề về Microsoft Office SharePoint Server 2007 được khắc phục trong gói hotfix ngày 13 tháng 12 năm 2011.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Nếu bạn thêm nhiều hơn hai filers trong hộp thoại Chỉnh sửa thuộc tính liên kết trang Web của một trang web SharePoint Server 2007, ngoại lệ xảy ra.

 • Xem xét tình huống sau:

  • Bạn thêm một trang mục vào thư viện tài liệu trang SharePoint Server 2007.

  • Bạn thêm một cột vào chế độ xem danh sách thư viện tài liệu trang và cột trường chỉ có thể hiển thị phần giá trị của mục trang.

  • Bạn thêm một bộ lọc cho cột thêm trong chọn nội dung.


  Trong trường hợp này, mục trang bạn thêm không hiển thị trong chọn nội dung.

  Lưu ý Vấn đề này xảy ra do chọn nội dung chỉ sử dụng các giá trị được hiển thị trên trường cột lọc mục.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa hotfix này.


Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.


Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói hotfix này, bạn phải có máy chủ Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 2 hoặc máy chủ Microsoft Office 2007 cài đặt gói dịch vụ 3. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

949583 cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho sản phẩm máy chủ Office 2007

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.


Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.


x64 Phiên bản

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Office-kb2596982-fullfile-x64-glb.exe

12.0.6656.5000

39,532,776

01-Dec-2011

17:38


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Coreserver-x-none.msp

Không áp dụng

41,209,344

30-Nov-2011

8:44


Thông tin coreserver-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Allitems.aspx

12.0.3208

2.639 người

07-Dec-2009

16:15

Docxpageconverter.exe

12.0.6600.1000

1,622,936

26-May-2011

10:54

Microsoft.office.server.dll

12.0.6602.1000

2,897,792

22-Jun-2011

0:56

Microsoft.office.server.dll

12.0.6602.1000

2,897,792

22-Jun-2011

0:56

Microsoft.office.server.search.dll

12.0.6652.5000

8,828,288

19-Sep-2011

17:35

Microsoft.sharepoint.portal.dll

12.0.6604.1000

6,510,488

04-Jul-2011

11:37

Microsoft.sharepoint.portal.dll

12.0.6604.1000

6,510,488

04-Jul-2011

11:37

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

12.0.6602.1000

771,992

22-Jun-2011

3:48

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

12.0.6655.5000

3,693,784

01-Nov-2011

18:04

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

12.0.6655.5000

3,693,784

01-Nov-2011

18:04

Msscntrs.dll

12.0.6600.1000

437,080

26-May-2011

11:35

Mssrch.dll

12.0.6603.1000

4,760,400

28-Jun-2011

17:46

Naturallanguage6.dll

6.0.6600.1000

3,985,808

26-May-2011

6:52

Nlsdata0000.dll

6.0.6606.1000

1,705,904

19-Jul-2011

21:34

Nlsdata0007.dll

6.0.6606.1000

6,180,784

19-Jul-2011

21:34

Nlsdata0009.dll

6.0.6606.1000

25,640,368

19-Jul-2011

21:34

Nlsdata000c.dll

6.0.6606.1000

2,990,000

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata000d.dll

6.0.6606.1000

2,629,552

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata0010.dll

6.0.6606.1000

4,807,088

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata0013.dll

6.0.6606.1000

3,749,808

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata0019.dll

6.0.6606.1000

4,809,136

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata001d.dll

6.0.6606.1000

4,807,088

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata0414.dll

6.0.6606.1000

4,807,088

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata0416.dll

6.0.6606.1000

4,807,088

19-Jul-2011

21:35

Nlsdata0816.dll

6.0.6606.1000

4,807,088

19-Jul-2011

21:35

Offfiltx.dll

2006.1200.6605.1000

1,847,184

12-Jul-2011

7:13

Osafehtm.dll

12.0.6602.1000

139,120

21-Jun-2011

23:54

Query.dll

12.0.6600.1000

219,472

26-May-2011

11:35

Setup.exe

12.0.6650.5000

439,160

30-Aug-2011

21:34

Svrsetup.dll

12.0.6652.5000

6,507,880

21-Sep-2011

11:10

Tquery.dll

12.0.6604.1000

4,784,464

04-Jul-2011

10:49


x86 Phiên bản

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Office-kb2596982-fullfile-x86-glb.exe

12.0.6656.5000

36,913,704

01-Dec-2011

17:38


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Coreserver-x-none.msp

Không áp dụng

37,297,664

30-Nov-2011

8:46


Thông tin coreserver-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Allitems.aspx

12.0.3208

2.639 người

07-Dec-2009

16:15

Docxpageconverter.exe

12.0.6600.1000

997,784

26-May-2011

12:00

Microsoft.office.server.dll

12.0.6650.5000

2,897,792

30-Aug-2011

18:31

Microsoft.office.server.dll

12.0.6650.5000

2,897,792

30-Aug-2011

18:31

Microsoft.office.server.search.dll

12.0.6652.5000

8,711,552

21-Sep-2011

10:58

Microsoft.sharepoint.portal.dll

12.0.6650.5000

6,510,488

30-Aug-2011

20:58

Microsoft.sharepoint.portal.dll

12.0.6650.5000

6,510,488

30-Aug-2011

20:58

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

12.0.6650.5000

771,992

30-Aug-2011

20:58

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

12.0.6655.5000

3,685,208

04-Nov-2011

7:08

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

12.0.6655.5000

3,685,208

04-Nov-2011

7:08

Msscntrs.dll

12.0.6600.1000

88,408

26-May-2011

12:46

Mssrch.dll

12.0.6650.5000

2,065,232

26-Aug-2011

16:16

Naturallanguage6.dll

6.0.6600.1000

2,616,208

31-May-2011

9:19

Nlsdata0000.dll

6.0.6650.5000

1,523,632

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0007.dll

6.0.6650.5000

5,824,944

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0009.dll

6.0.6650.5000

25,245,104

30-Aug-2011

21:54

Nlsdata000a.dll

6.0.6650.5000

10,266,032

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata000c.dll

6.0.6650.5000

2,675,120

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata000d.dll

6.0.6650.5000

2,343,344

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0010.dll

6.0.6650.5000

4,510,128

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0013.dll

6.0.6650.5000

3,467,184

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0019.dll

6.0.6650.5000

4,512,176

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata001d.dll

6.0.6650.5000

4,510,128

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0414.dll

6.0.6650.5000

4,510,128

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0416.dll

6.0.6650.5000

4,510,128

26-Aug-2011

10:00

Nlsdata0816.dll

6.0.6650.5000

4,510,128

26-Aug-2011

10:00

Offfiltx.dll

2006.1200.6650.5000

1,117,584

26-Aug-2011

9:42

Office.odf

12.0.6600.1000

2,852,176

31-May-2011

7:36

Osafehtm.dll

12.0.6650.5000

99,696

30-Aug-2011

16:39

Query.dll

12.0.6600.1000

81,232

26-May-2011

12:46

Setup.exe

12.0.6650.5000

439,160

30-Aug-2011

21:34

Svrsetup.dll

12.0.6652.5000

6,507,880

21-Sep-2011

11:10

Tquery.dll

12.0.6650.5000

2,358,096

26-Aug-2011

16:16


Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×