Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

GIỚI THIỆU

Hotfix xây dựng 2.1.2503.00 là gói hotfix cho Microsoft Sync Framework 2,1.

Phụ huynh hotfix này là 2.1.1648.0. Phụ huynh được phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2010.

Để biết thêm thông tin về bản dựng hotfix cho Sync Framework 2,1, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2531326 mô tả Sync Framework 2.1 Phiên bản được phát hành sau khi Sync Framework 2.1

Thông tin

Làm thế nào để lấy hotfix xây dựng 2.1.2503.00

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Sync Framework 2.1 hotfix được bao gồm trong hotfix xây dựng 2.1.2503.00

Để biết thêm thông tin về sự cố đồng bộ hoá khung 2.1 mà hotfix xây dựng 2.1.2503.00 giải quyết, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Lỗi vsts

Số bài viết KB

Tiêu đề bài viết KB

700912

2535671

Sửa chữa: ChangesApplied sự kiện sai xảy ra trước khi thay đổi trong hàng đợi thử lại được áp dụng cho cơ sở dữ liệu trong một ứng dụng đồng bộ Framework 2.1

700869

2530271

Khắc phục: Không hội tụ khi DML hoạt động và đồng bộ hoá dữ liệu chạy đồng thời Sync Framework 2.1


Thông tin về gói hotfix

Cài đặt ghi chú

Cài đặt gói Windows Installer sau theo thứ tự sau đây:

  1. Synchronization-<KB>-v2.1-<arch>-<lang>.msi

  2. ProviderServices-<KB>-v2.1-<arch>-<lang>.msi

  3. DatabaseProviders-<KB>-v2.1-<arch>-<lang>.msi

Lưu ý Cài đặt gói Windows Installer chỉ nếu bạn đã cài đặt trên máy tính cấu phần tương ứng. Ví dụ: cài đặt ProviderServices - < KB > - v2.1 - < kiến trúc > - tệp .msi < lang > nếu bạn chưa đồng bộ Framework 2.1 nhà cung cấp dịch vụ cài đặt trên máy tính.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói hotfix này.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong bản này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Các gói cài đặt Windows được bao gồm trong gói hotfix này tái tạo tất cả các tệp Sync Framework 2.1 DLL.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về Microsoft Sync Framework, ghé thăm website sau của Microsoft:

Trang chủ Microsoft Sync Framework trên MSDN

Microsoft Sync Framework blog trên MSDNGửi phản hồi liên quan đến Sync Framework 2.1, hãy ghé thăm website sau của Microsoft Connect:

Gửi phản hồi cho SQL Server

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×