Mô tả Update Rollup 10 Trung tâm hệ thống gói dịch vụ 1

Giới thiệu

Đây là một bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được Cập Nhật Update Rollup 10 cho Microsoft System Center 2012 gói dịch vụ 1 (SP1). Bản cập nhật này áp dụng sau:

  • Microsoft System Center 2012 gói dịch vụ 1

  • Microsoft System Center 2012 máy ảo quản lý gói dịch vụ 1

Quan trọng Chúng tôi khuyên bạn nâng cấp tất cả các cấu phần con System Center 2012 R2 Phiên bản Cập Nhật tương tự. Bạn có thể nâng cấp cấu phần con Trung tâm hệ thống khác nhau theo thứ tự bất kỳ mong muốn. Tình huống trong đó cấu phần con có phiên bản Cập Nhật khác nhau có thể gây ra vấn đề tương thích và không được hỗ trợ.

Cấu phần đã được khắc phục trong bản cập nhật này

Quản lý máy ảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3076889 Cập Nhật 10 System Center 2012 máy ảo quản lý gói dịch vụ 1

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật Rollup 10 cho System Center 2012 SP1

Vui lòng xem các bài viết từng phần để được hướng dẫn cụ thể cài đặt cho từng phần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×