Một số Thư Rác đi vào Hộp thư đến sau khi đặt cấu hình Tùy chọn Email Rác thành “Chỉ Danh sách An toàn”

Cập nhật gần nhất: 01/03/2018

SỰ CỐ

Đối với tài khoản IMAP và POP, nếu bạn định cấu hình Tùy chọn Email Rác thành Chỉ Danh sách An toàn và gửi nhiều email từ tài khoản email không an toàn sau đó – email ban đầu sẽ đi đến Thư Rác, các email còn lại sẽ tiếp tục đi vào Hộp thư đến của bạn.

Tùy chọn Thư Rác

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Phiên bản 1709 (Bản dựng 8528.2139) của Kênh Hàng tháng. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook, rồi chọn Tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Outlook UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Chủ đề Liên quan

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Outlook for Windows
Giải quyết sự cố của Outlook for Windows bằng các công cụ khắc phục sự cố tự động  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×