Mời học sinh hoặc nhà giáo dục tham gia cùng với một liên kết hoặc mã

Mời học sinh hoặc nhà giáo dục tham gia cùng với một liên kết hoặc mã

Bạn cần thêm học viên mới, đồng giáo viên hoặc nhân viên vào một nhóm tại trường học của bạn? Tạo một liên kết hoặc mã để họ có thể tham gia nhóm của bạn chỉ trong một vài bước dễ dàng.

Lưu ý: Bạn phải là chủ sở hữu nhóm để tạo liên kết hoặc mã gia nhập.

Tạo nối kết

 1. Bên cạnh tên nhóm của bạn, hãy chọn xem thêm tùy chọn... > nhận liên kết đến nhóm.

  Nhận liên kết đến nhóm từ menu tùy chọn khác

 2. Chọn sao chép, sau đó gửi liên kết đến học viên hoặc đồng nghiệp của bạn.

  Sao chép liên kết đến nhóm

Tạo mã

Sau khi bạn chia sẻ mã gia nhập với một người nào đó, họ có thể tham gia nhóm của bạn ngay lập tức. Sử dụng mã bao nhiêu lần bạn muốn.

 1. Bên cạnh tên nhóm của bạn, hãy chọn xem thêm tùy chọn... > quản lý nhóm.

 2. Chọn thiết đặt và cuộn xuống đến mã nhóm.

  Mã nhóm trong thiết đặt nhóm

 3. Chọn tạo, sau đó sao chép mã để gửi nó ra hoặc viết lên bảng.

Tham gia một nhóm với một liên kết hoặc mã

Để tham gia một nhóm với một nối kết, dán liên kết vào bất kỳ trình duyệt web nào.

Để gia nhập nhóm bằng cách sử dụng mã:

 1. Chọn biểu tượng nhóm trong thanh ứng dụng của bạn, rồi chọn gia nhập hoặc tạo nhóm.

  Chọn gia nhập hoặc tạo nhóm

 2. Đi đến tham gia nhóm với mã, dán mã vào hộp, rồi chọn gia nhập.

  Nhập mã nhóm trong nhóm tham gia nhóm với một lát xếp mã

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×