Triệu chứng

Mã lỗi 80044500 có thể xảy ra khi Microsoft Dynamics CRM cho thuật sĩ cấu hình máy khách Outlook không thể cấu hình cho tổ chức CRM. Lỗi người dùng có thể hiển thị:

"Bạn đang chạy phiên bản lỗi của Microsoft Dynamics CRM cho Outlook không tương thích với CRM tổ chức của bạn"

Nguyên nhân

Lỗi khi người dùng đang chạy phiên bản lỗi của CRM cho Outlook không tương thích với phiên bản máy chủ mới Dynamics CRM.

Giải pháp

Nâng cấp lên phiên bản của Microsoft Dynamics CRM cho máy khách Outlook có tương thích với các phiên bản máy chủ CRM.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×