Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một lỗ hổng trong Microsoft Silverlight. Lỗ hổng có thể cho phép thông tin tiết lộ nếu người dùng truy nhập vào một Website xâm phạm có chứa một ứng dụng Silverlight đặc biệt. Một kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng truy nhập vào một trang web bị xâm phạm. Thay vào đó, một kẻ tấn công sẽ phải thuyết phục người dùng truy nhập vào trang web, thông thường bằng cách hấp dẫn người dùng bấm vào một nối kết trong thư email hoặc tin nhắn tức thời đưa người dùng đến trang web của kẻ tấn công. 

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem thông báo bảo mật của Microsoft Microsoft ms16-120.

Thông tin Bổ sung

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật bảo mật và không bảo mật cho Windows RT 8,1, Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 sẽ yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy windows RT 8,1 dựa trên nền tảng Windows 8,1-based hoặc windows server 2012 R2 để bạn nhận được các bản Cập Nhật trong tương lai.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
nhận các bản Cập Nhật bảo mật tự động.

Lưu ý đối với Windows RT 8,1, bản cập nhật này chỉ sẵn dùng thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Bấm vào nối kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin Microsoft ms16-120 tương ứng với phiên bản Windows mà bạn đang chạy.

Thông tin Bổ sung

Silverlight 5 cho Mac (Tất cả các phiên bản) tham chiếu bảng

sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.


Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Silverlight 5 khi cài đặt trên máy Mac:
Silverlight. dmg

Đối với Microsoft Silverlight 5 thời gian chạy của nhà phát triển khi cài đặt trên máy Mac:
silverlight_developer. dmg

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Mở bộ tìm kiếm, chọn ổ đĩa hệ thống, đi tới thư mục Internet plug-in-thư việnvà xóa tệp Silverlight. plugin. (Lưu ý rằng Cập Nhật không thể bị loại bỏ mà không cần loại bỏ bổ trợ Silverlight.)

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3193713

Xác minh cài đặt

Xem phần Cập Nhật câu hỏi thường gặp trong bản tin này mà địa chỉ câu hỏi, "làm thế nào để tôi biết phiên bản và bản dựng của Microsoft Silverlight hiện đang được cài đặt?"Silverlight 5 cho Windows (Tất cả các bản phát hành được hỗ trợ) tham chiếu bảng

sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.


Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Silverlight 5 khi được cài đặt trên tất cả các bản phát hành 32 bit được hỗ trợ của Microsoft Windows:
silverlight.exe

Đối với Microsoft Silverlight 5 thời gian chạy nhà phát triển khi cài đặt trên tất cả các bản phát hành 32 bit được hỗ trợ của Microsoft Windows:
silverlight_developer.exe

Đối với Microsoft Silverlight 5 khi được cài đặt trên tất cả các bản phát hành 64 bit được hỗ trợ của Microsoft Windows:
silverlight_x64.exe

Đối với Microsoft Silverlight 5 thời gian chạy nhà phát triển khi cài đặt trên tất cả các bản phát hành 64 bit được hỗ trợ của Microsoft Windows:
silverlight_developer_x64.exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem hướng dẫn triển khai của Silverlight Enterprise

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. (Lưu ý rằng không thể loại bỏ Cập Nhật mà không loại bỏ Silverlight.)

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3193713

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với cài đặt 32 bit của Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.30214.0"

Đối với cài đặt 64 bit của Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.30214.0"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.30214.0"
Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: hỗ trợ cho

các giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảo

vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware: giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

cục bộ hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Thông tin tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

Silverlight.exe

A055DEAC127335F6C37683E8A3490413810B4620

742F7911M4711F500867754F2T5F121280A-3542323359455549E70324217

Silverlight_Developer.exe

28AA2BF4ADBEBEE30298E5CCF6910580CB75237A

F633BA6FD2A25E755889F64049E0476A842CE17BBB0DD72A2B3DD9E63F80D47A

Silverlight_Developer_x64.exe

6E6670CA94C2D41778075896564D98F1EF0AA655

AB822844177ADE86D88B877140EC9179B0E638DFF8226F6841F2C15A60667F4E

Silverlight_x64.exe

F87EC374D924541B2EAEE2F33F1773DB72A40F6C

CDD51C3DB9D4CDC09C364918639F2059D4D2F401C05FAFFF676D15D513042E48


Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với nội bộ thời gian hiện tại của bạn để lưu (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.


Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Install.exe

5.1.50901.0

230.080

01 tháng chín-2016

05:13

x86

Install.res.dll

5.1.50901.0

438.440

01 tháng chín-2016

04:26

x86

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119.968

27 tháng 5-2015

04:13

x86

Silverlight. 7z

Not Applicable

6.729.332

01 tháng chín-2016

05:14

Not Applicable

Silverlight.msi

Not Applicable

38.912

01 tháng chín-2016

04:28

Not Applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của nhà phát triển Silverlight

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Install.exe

5.1.50901.0

230.616

01 tháng chín-2016

05:30

x86

Install.res.dll

5.1.50901.0

438.440

01 tháng chín-2016

04:26

x86

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119.968

27 tháng 5-2015

04:13

x86

Silverlight. 7z

Not Applicable

6.728.036

01 tháng chín-2016

05:31

Not Applicable

Silverlight.msi

Not Applicable

38.912

01 tháng chín-2016

04:28

Not Applicable

Tiếng agcoreresourcedll

5.1.50901.0

304.800

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Dbgshimdll

5.1.50901.0

164.504

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

27.344

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

26.400

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

27.424

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

26.912

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

26.912

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

29.984

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

28.448

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

33.056

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

24.864

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

24.864

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

11.992

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

13.096

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

12.584

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

11.560

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

11.560

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

15.592

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

16.696

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

15.672

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

16.696

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

17.720

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

15.160

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

15.160

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

11.000

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

12.104

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscord accoredll

5.1.50901.0

1.179.296

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscoribidll

5.1.50901.0

952.984

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

228.536

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

215.816

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

224.520

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

229.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

223.496

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

255.240

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

232.200

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

292.104

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

198.408

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

199.944

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_dedll

5.1.50901.0

423.664

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_en_usdll

5.1.50901.0

345.760

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_esdll

5.1.50901.0

413.424

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_frdll

5.1.50901.0

419.056

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_itdll

5.1.50901.0

404.720

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_jadll

5.1.50901.0

239.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_kodll

5.1.50901.0

234.224

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_rudll

5.1.50901.0

388.336

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_zh_hansdll

5.1.50901.0

163.568

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_zh_hantdll

5.1.50901.0

174.832

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Sosdll

5.1.50901.0

627.344

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

46.272

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

44.304

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

45.840

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

46.864

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

45.840

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

50.960

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

47.376

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

57.104

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

41.232

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

41.744

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

25.776

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

32.000

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

25.344

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

27.392

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

30.464

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

23.296

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

23.808

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

23.224

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

29.448

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

23.304

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

23.816

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

22.792

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

25.352

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

23.304

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

27.400

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

20.744

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

21.256

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

56.544

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

52.016

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

55.088

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

58.160

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

53.552

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

63.280

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

57.648

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

71.472

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

49.968

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

49.456

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

71.376

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

66.336

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

69.408

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

73.504

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

68.896

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

80.672

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

71.968

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

92.448

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

61.728

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

61.216

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

16.600

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

17.192

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

16.168

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

16.680

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

16.168

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

17.192

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

16.680

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

18.728

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

15.656

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

15.656

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_dedll

8.1.50901.0

14.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_en_usdll

8.1.50901.0

15.136

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_esdll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_frdll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_itdll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_jadll

8.1.50901.0

14.624

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_kodll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_rudll

8.1.50901.0

15.136

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll

8.1.50901.0

13.600

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll

8.1.50901.0

13.600

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

64.192

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

64.272

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

64.272

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

72.464

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

56.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

56.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

15.048

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

15.640

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

16.152

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

16.664

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

14.616

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

14.616

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

33.464

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

33.544

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

36.616

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

34.568

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

41.224

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

30.472

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

30.472

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Silverlight

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Install.exe

5.1.50901.0

289.472

01 tháng chín-2016

05:52

64

Install.res.dll

5.1.50901.0

438.440

01 tháng chín-2016

04:44

64

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119.968

27 tháng 5-2015

04:13

x86

Silverlight. 7z

Not Applicable

12.836.011

01 tháng chín-2016

05:52

Not Applicable

Silverlight.msi

Not Applicable

38.912

01 tháng chín-2016

04:46

Not Applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của nhà phát triển Silverlight

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Install.exe

5.1.50901.0

290.008

01 tháng chín-2016

06:12

64

Install.res.dll

5.1.50901.0

438.440

01 tháng chín-2016

04:44

64

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119.968

27 tháng 5-2015

04:13

x86

Silverlight. 7z

Not Applicable

12.835.025

01 tháng chín-2016

06:13

Not Applicable

Silverlight.msi

Not Applicable

38.912

01 tháng chín-2016

04:46

Not Applicable

Tiếng agcoreresourcedll

5.1.50901.0

304.800

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Agcoreresourcedll_64

5.1.50901.0

304.800

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Dbgshimdll

5.1.50901.0

164.504

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Dbgshimdll_64

5.1.50901.0

204.440

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

27.344

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

27.344

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

26.400

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

26.400

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

27.424

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

27.424

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

26.912

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

26.912

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

26.912

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

26.912

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

29.984

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

29.984

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

28.448

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

28.448

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

33.056

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

33.056

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

24.864

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

24.864

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

24.864

01 tháng chín-2016

04:53

x86

Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

24.864

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

11.992

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

11.992

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

13.096

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

13.096

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

12.072

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

12.584

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

12.584

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

11.560

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

11.560

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

11.560

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

11.560

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

15.592

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

15.592

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

16.696

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

16.696

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

15.672

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

15.672

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

16.696

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

16.696

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

16.184

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

17.720

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

17.720

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

15.160

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

15.160

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

15.160

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

15.160

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

11.000

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

11.000

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

12.104

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

12.104

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

11.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscord accoredll

5.1.50901.0

1.179.296

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscordaccoredll_64

5.1.50901.0

1.620.128

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscoribidll

5.1.50901.0

952.984

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscordbidll_64

5.1.50901.0

1.349.272

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

228.536

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

228.536

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

215.816

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

215.816

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

224.520

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

224.520

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

229.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

229.128

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

223.496

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

223.496

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

255.240

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

255.240

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

232.200

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

232.200

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

292.104

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

292.104

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

198.408

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

198.408

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

199.944

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

199.944

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_dedll

5.1.50901.0

423.664

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_dedll_64

5.1.50901.0

423.664

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_en_usdll

5.1.50901.0

345.760

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_en_usdll_64

5.1.50901.0

345.760

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_esdll

5.1.50901.0

413.424

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_esdll_64

5.1.50901.0

413.424

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_frdll

5.1.50901.0

419.056

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_frdll_64

5.1.50901.0

419.056

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_itdll

5.1.50901.0

404.720

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_itdll_64

5.1.50901.0

404.720

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_jadll

5.1.50901.0

239.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_jadll_64

5.1.50901.0

239.856

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_kodll

5.1.50901.0

234.224

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_kodll_64

5.1.50901.0

234.224

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_rudll

5.1.50901.0

388.336

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_rudll_64

5.1.50901.0

388.336

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_zh_hansdll

5.1.50901.0

163.568

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

163.568

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Mscorrc_debug_zh_hantdll

5.1.50901.0

174.832

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Mscorrc_debug_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

174.832

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

Sosdll

5.1.50901.0

627.344

01 tháng chín-2016

04:35

x86

Sosdll_64

5.1.50901.0

742.032

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

46.272

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

46.272

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

44.304

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

44.304

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

45.840

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

45.840

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

46.864

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

46.864

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

45.840

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

45.840

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

50.960

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

50.960

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

47.376

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

47.376

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

57.104

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

57.104

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

41.232

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

41.232

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_core_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

41.744

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_core_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

41.744

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

25.776

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

25.776

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

32.000

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

32.000

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

25.344

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

25.344

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

27.392

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

27.392

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

25.856

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

30.464

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

30.464

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

23.296

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

23.296

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

23.808

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

23.808

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

23.224

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

23.224

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

29.448

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

29.448

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

23.304

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

23.304

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

23.816

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

23.816

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

22.792

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

22.792

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

25.352

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

25.352

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

23.304

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

23.304

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

27.400

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

27.400

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

20.744

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

20.744

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_net_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

21.256

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_net_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

21.256

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

56.544

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

56.544

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

52.016

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

52.016

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

55.088

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

55.088

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

58.160

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

58.160

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

53.552

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

53.552

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

63.280

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

63.280

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

57.648

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

57.648

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

71.472

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

71.472

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

49.968

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

49.968

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

49.456

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

49.456

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

71.376

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

71.376

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

66.336

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

66.336

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

69.408

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

69.408

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

73.504

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

73.504

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

68.896

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

68.896

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

80.672

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

80.672

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

71.968

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

71.968

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

92.448

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

92.448

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

61.728

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

61.728

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

61.216

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

61.216

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

16.600

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

16.600

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

17.192

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

17.192

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

16.168

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

16.168

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

16.680

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

16.680

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

16.168

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

16.168

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

17.192

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

17.192

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

16.680

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

16.680

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

18.728

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

18.728

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

15.656

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

15.656

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

15.656

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

15.656

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_dedll

8.1.50901.0

14.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_dedll_64

8.1.50901.0

14.032

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_en_usdll

8.1.50901.0

15.136

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_en_usdll_64

8.1.50901.0

15.136

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_esdll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_esdll_64

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_frdll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_frdll_64

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_itdll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_itdll_64

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_jadll

8.1.50901.0

14.624

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_jadll_64

8.1.50901.0

14.624

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_kodll

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_kodll_64

8.1.50901.0

14.112

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_rudll

8.1.50901.0

15.136

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_rudll_64

8.1.50901.0

15.136

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll

8.1.50901.0

13.600

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll_64

8.1.50901.0

13.600

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll

8.1.50901.0

13.600

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll_64

8.1.50901.0

13.600

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

64.192

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

64.192

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

60.176

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

64.272

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

64.272

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

64.272

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

64.272

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

72.464

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

72.464

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

56.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

56.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

56.080

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

56.080

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

15.048

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

15.048

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

15.640

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

15.640

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

16.152

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

16.152

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

15.128

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

16.664

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

16.664

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

14.616

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

14.616

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

14.616

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

14.616

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_dedll

5.1.50901.0

33.464

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_dedll_64

5.1.50901.0

33.464

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_en_usdll

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_en_usdll_64

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_esdll

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_esdll_64

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_frdll

5.1.50901.0

33.544

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_frdll_64

5.1.50901.0

33.544

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_itdll

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_itdll_64

5.1.50901.0

33.032

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_jadll

5.1.50901.0

36.616

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_jadll_64

5.1.50901.0

36.616

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_kodll

5.1.50901.0

34.568

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_kodll_64

5.1.50901.0

34.568

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_rudll

5.1.50901.0

41.224

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_rudll_64

5.1.50901.0

41.224

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_zh_hansdll

5.1.50901.0

30.472

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_zh_hansdll_64

5.1.50901.0

30.472

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable

System_xml_debug_resources_zh_hantdll

5.1.50901.0

30.472

01 tháng chín-2016

04:35

x86

System_xml_debug_resources_zh_hantdll_64

5.1.50901.0

30.472

01 tháng chín-2016

04:53

Not Applicable


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×