We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Vấn đề

Giả sử rằng bạn đã triển khai kết hợp tại chỗ Microsoft Exchange Server và Exchange Online trong Office 365. Khi bạn xem hộp thư lưu trữ dựa trên ứng dụng web qua Internet của người dùng, các mục lưu trữ không được hiển thị. Thay vào đó, nội dung của hộp thư lưu trữ dựa trên ứng dụng web qua Internet giống như nội dung của hộp thư chính tại chỗ của người dùng.

Gây ra

Sự cố này có thể xảy ra nếu tên người dùng chính (UPN) của người dùng tại chỗ Exchange hộp thư có một hậu tố làm cho nó khác với UPN hộp thư lưu trữ. Ví dụ: sự cố này có thể xảy ra nếu UPN của người dùng tại chỗ hộp thư joe@contoso.com và UPN hộp thư lưu trữ của người dùng là joe@contoso1.com. Vấn đề này cũng có thể xảy ra nếu tổ chức Exchange tại chỗ của bạn không được liên kết với Exchange Online chính xác.

Giải pháp

Đảm bảo rằng tổ chức Exchange tại chỗ của bạn được liên kết chính xác với Exchange Online. Để biết thêm thông tin, xem cấu hình tin cậy liênkết.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Vẫn cần giúp đỡ? Truy cập vào cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×