Triệu chứng

Triệu chứng 1

Khi xác thực đa yếu tố Microsoft Azure được bật, một người dùng có thể được hiển thị là vô hiệu hóa ngay cả khi người dùng hoạt động như đã bật.

Triệu chứng 2

Khi xác thực đa yếu tố Microsoft Azure bị vô hiệu hóa, người dùng có thể được hiển thị như được kích hoạt ngay cả khi người dùng cư xử như đã tắt

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra nếu người dùng được thêm vào một thư mục khác với tư cách là người dùng khách. Hãy cân nhắc ví dụ sau: người dùng John (John@contoso.com) được tạo trong contoso.onmicrosoft.com. Đây là thư mục nhà riêng của mình. John sau đó được thêm vào một thư mục khách tại fabrikam.onmicrosoft.com với tư cách là người dùng khách. Khi người quản trị fabrikam.onmicrosoft.com kiểm tra người dùng khách, người dùng sẽ được hiển thị như đã tắt để xác thực đa yếu tố.

Giải pháp

Hành vi này là do thiết kế. Hành vi xác thực đa yếu tố luôn dựa trên trạng thái thư mục nhà của người dùng. Nếu bạn muốn thay đổi hành vi xác thực đa yếu tố mong muốn, bạn hoặc người quản trị nên thực hiện thay đổi này từ thư mục nhà của người dùng.

Thông tin Bổ sung

Người dùng khách là người dùng từ một thư mục được thêm vào một thư mục khác. Ví dụ: một người dùng từ contoso.onmicrosoft.com có thể được thêm vào fabrikam.onmicrosoft.com. Trong trường hợp này, người dùng vẫn được xác thực bằng cách sử dụng các thiết đặt được xác định trong thư mục nhà của người dùng (contoso.onmicrosoft.com).Lưu ý Để nhanh chóng kiểm tra xem người dùng có là người dùng khách hay không, hãy lưu ý rằng hộp kiểm bên cạnh người dùng trên màn hình bổ trợ quản lý đa yếu tố sẽ bị mờ đi. Hộp kiểm được làm mờ cho biết người dùng là người dùng khách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×