Người dùng Office 365 có thể đăng ký phòng họp ngay cả khi nó đã được dành riêng cho một cuộc họp

VẤN ĐỀ

Khi người dùng Office 365 lên lịch cuộc họp phòng được dành riêng cho một cuộc họp, tham dự lịch không tự động từ chối yêu cầu gặp mặt xung đột.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu AllRequestOutOfPolicy thuộc tính của hộp thư phòng nằm đúng.  Điều này khiến hộp thư phòng bỏ qua các yêu cầu gặp mặt xung đột.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, đặt thuộc tính AllRequestOutOfPolicy hộp thư phòng sai. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng PowerShell từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với Exchange Online sử dụng PowerShell từ xa.

  2. Chạy lệnh sau:

    Get-CalendarProcessing –Identity “Meeting Room” | Set-CalendarProcessing –AllRequestOutOfPolicy $False 

THÔNG TIN KHÁC

Để biết thêm thông tin về tham dự lịch trong Office 365, hãy xem tài nguyên Microsoft sau:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×