Vấn đề

Khi người dùng cố gắng gửi thư từ Microsoft Exchange Online hoặc Microsoft Exchange Online Protection cho người nhận bên ngoài, đại lý chuyển thư đích (MTA) từ chối thư. Thông báo lỗi mà người dùng nhận được có thể thay đổi. Thông thường, nó nói rằng tên máy chủ nguồn không khớp với địa chỉ IP của nó.

Gây ra

Máy chủ nhận yêu cầu tên máy chủ được chứa trong thư HELO chuỗi có một bản ghi tài nguyên con trỏ (PTR) tương ứng (đảo ngược IP tra cứu). Exchange Online và Exchange Online Protection sử dụng nhiều địa chỉ IP để gửi thư. Do giới hạn DNS, tất cả các địa chỉ IP có thể được ánh xạ qua bản ghi PTR tên máy chủ trong chuỗi HELO thư.

Giải pháp

Phương pháp trong đó Exchange Online và Exchange Online Protection gửi email bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ IP là điển hình cho hầu hết các hệ thống thư lớn và là do thiết kế. Liên hệ với quản trị hệ thống người nhận để nhận trợ giúp.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Trong Exchange Online và Exchange Online Protection, cài đặt email đi sử dụng các mẫu cụ thể. Điều quan trọng là phải nhận thức được những mô hình này nếu máy chủ nhận của bạn sử dụng PTR ghi tra cứu để xác nhận. Điều này là do họ giải thích tại sao các thư được gửi từ dịch vụ có thể bị từ chối. Các mô hình như sau:

 1. Gửi địa chỉ IP được sử dụng bởi Exchange Online và Exchange Online Protection đã xác nhận chuyển tiếp bản ghi DNS ngược. Điều này có nghĩa là mỗi địa chỉ IP gửi đều có cả một bản ghi DNS chuyển tiếp (tên-đến-IP) và hồ sơ đảo ngược (địa chỉ-đến-tên) có chứa thông tin phù hợp. Ví dụ:

  Outbound IP address: 157.56.110.65PTR record: 157.56.110.65 = mail-bn1on0065.outbound.protection.outlook.comA-record : mail-bn1on0065.outbound.protection.outlook.com = 157.56.110.65 
 2. Chuỗi HELO/EHLO được sử dụng để xác định các máy chủ thư được sử dụng dịch vụ cũng chứa "outbound.protection.outlook.com." Ví dụ:

  na01-bn1-obe.outbound.protection.outlook.comTất cả các chuỗi HELO/EHLO có một hồ sơ có chứa một số địa chỉ IP đi tương ứng với máy chủ thư gửi. (Tuy nhiên, bản ghi A không chứa tất cả các địa chỉ IP đi.) Ví dụ:

  HELO na01-bn1-obe.outbound.protection.outlook.comMột kỷ lục: na01-bn1-obe.outbound.protection.outlook.com:

  207.46.163.150207.46.163.151207.46.163.152207.46.163.153207.46.163.154207.46.163.155207.46.163.156207.46.163.157207.46.163.158207.46.163.149

 3. Bản ghi PTR địa chỉ IP trong bản ghi của chuỗi EHLO/HELO sẽ không khớp với chuỗi helo/EHLO của máy chủ thư gửi. Ví dụ:

  PTR ghi: 207.46.163.150: mail-bn1lp0150.outbound.protection.outlook.comLưu ý rằng "mail-bn1lp0150.outbound.protection.outlook.com" không khớp với "na01-bn1-obe.outbound.protection.outlook.com."

Vẫn cần giúp đỡ? Truy cập vào cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×