Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN

Bạn có triển khai hỗn hợp Exchange Online. Bạn muốn ẩn nhóm bảo mật hỗ trợ thư đã được tạo trong Active Directory tại chỗ để nó không sẵn dùng với người dùng Office 365. Tuy nhiên, sau khi đồng bộ hóa thư mục, nhóm bảo mật được liệt kê trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) và được hiển thị với người dùng Office 365.

BỞI

Sự cố này xảy ra vì thuộc tính Msexchhidefromaddresslists thuộc nhóm bảo mật không được đặt.

NGHIỆM

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đặt thuộc tính Msexchhidefromaddresslists của nhóm bảo mật thành True. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

    1. Mở người dùng và máy tính Active Directory.

    2. Định vị và sau đó bấm chuột phải vào đối tượng nhóm, bấm thuộc tính, rồi bấm vào tab trình soạn thảo thuộc tính .

    3. Xác định vị trí thuộc tính Msexchhidefromaddresslists , bấm sửa, sau đó thay đổi giá trị từ <không đặt> thành True.

  2. Chờ đồng bộ hóa thư mục xảy ra. Hoặc, buộc đồng bộ hóa thư mục.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×