Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

GIỚI THIỆU

Gói Cập Nhật tích luỹ cho tháng 4 năm 2014 có các hotfix mới nhất cho Microsoft Office 2013.

Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra hotfix trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với gói Cập Nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn xem xét việc áp dụng bản vá mới nhất có chứa hotfix mà bạn cần.

Giải pháp

Cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ tháng 4 năm 2014

Một tập hợp các gói Cập Nhật tích luỹ được hỗ trợ hiện có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, mỗi gói là nhằm khắc phục chỉ các ứng dụng được liệt kê trong bài viết này. Chỉ áp dụng gói cho hệ thống đang gặp các vấn đề cụ thể. Nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi gói cập nhật tiếp theo có chứa hotfix trong các gói Cập Nhật tích luỹ.


Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc khắc phục sự cố nào được yêu cầu, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng không phù hợp với gói Cập Nhật tích luỹ cụ thể các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung. Để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Gói được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ tháng 4 năm 2014

Liên kết đến bài viết cơ sở kiến thức Microsoft thảo luận mỗi hotfix sẽ được phát hành như bài viết có sẵn. Tải xuống hotfix cụ thể, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ và yêu cầu hotfix bằng cách tham khảo số bài viết cơ sở kiến thức.


Để biết thêm thông tin về Office 2013 đã được vá trong các gói Cập Nhật tích luỹ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Bản cập nhật ứng dụng khách Office 2013

Tên gói hotfix

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Sản phẩm

Excel-x-none.msp

2880452 Hotfix 2880452 cho Excel 2013 (Excel-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Excel 2013

Oart-x-none.msp

2880467 Hotfix 2880467 cho Office 2013 (Oart-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Office 2013

Mso-x-none.msp

2880454 Hotfix 2880454 cho Office 2013 (Mso-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Office 2013

Excelpp-x-none.msp

2880450 Hotfix 2880450 cho Office 2013 (Excelpp-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Office 2013

Msmipc-x-none.msp

2767841 Hotfix 2767841 cho Office 2013 (Msmipc-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Office 2013

Gkall-x-none.msp

2760519 Hotfix 2760519 cho Office 2013 (Gkall-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Office 2013

Outlook-x-none.msp

2880961 Hotfix 2880961 cho Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Outlook 2013

Word-x-none.msp

2880491 Hotfix 2880491 cho Word 2013 (Word-x-none.msp): ngày 13 tháng 4 năm 2014

Word 2013

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết đối với từng gói được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft tương ứng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×