Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để in các trang chiếu, bản phân phát và trang ghi chú cho bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

In bản trình bày

Dù bạn muốn in các trang chiếu, bản phân phát hay trang ghi chú của bản trình bày, bạn đã đến đúng chỗ. Sử dụng các bước sau đây để thiết lập công việc in đáp ứng nhu cầu của bạn:

 1. Để đi đến khung In, nhấn Ctrl+P. PowerPoint đặt tiêu điểm lên nút in và bạn nghe thấy "Print Button" (nút in).

 2. Để chỉ định số bản sao cần in, bạn có thể nhấn phím tab để di chuyển đến hộp quay bản sao hoặc nhấn Alt + P, N. Bạn nghe thấy "bản sao, sửa hộp xoay." (Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "sao chép, chỉnh sửa".) Trong điều khiển xoay bản sao , hãy nhập số bản sao bạn muốn in.

 3. Để chọn một máy in, bạn có thể nhấn phím tab để di chuyển đến điều khiển máy in hoặc nhấn Alt + P, I. Bạn nghe thấy tên của máy in đã chọn. Sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống để di chuyển qua danh sách máy in. (Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "có máy in nào," số lượng máy in đã chọn và tổng số máy in sẵn dùng.)

 4. Nếu bạn không nghe thấy tên máy in mà mình muốn sử dụng, nhấn Mũi tên Xuống để di chuyển qua tất cả tùy chọn máy in được liệt kê. Sau danh sách các tùy chọn máy in, bạn sẽ đến liên kết Thêm máy in và tùy chọn In ra tệp.

  • Nhấn Enter để mở hộp thoại Tìm Máy in và sử dụng phím Tab để dẫn hướng.

  • Nhấn Phím cách để chọn In ra tệp. Khi bạn chọn nút In, hộp thoại File Explorer sẽ mở ra để bạn chỉ định tên tệp.

 5. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nhóm Cài đặt. Chọn các cài đặt bạn muốn. Danh sách sau đây cung cấp các nối kết để biết thêm chi tiết về sau trong chủ đề này về mỗi tùy chọn:

  Theo mặc định, PowerPoint in tất cả các trang chiếu trong bản trình bày dưới dạng trang chiếu toàn trang (một trang chiếu trên mỗi trang), theo cài đặt máy in mặc định của bạn. Để in với cài đặt hiện tại, nhấn Alt+P, P.

Cài đặt in

Trong nhóm Cài đặt, bạn có thể chỉ định cài đặt cho một vài tùy chọn khi in:

Chọn các trang chiếu cần in

Để in trang chiếu hiện tại hoặc một tập hợp cụ thể của các trang chiếu, nhấn Alt + P, A để chọn tùy chọn in tất cả trang chiếu. Bạn nghe thấy: "in tất cả các trang chiếu." Để chọn một tùy chọn khác, hãy sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn từ các tùy chọn sau:

 • In vùng chọn. Bạn nghe thấy "Print Selection" (lựa chọn in). Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn đã chọn một tập hợp các trang chiếu.

 • In trang chiếu hiện tại. Bạn nghe thấy "Print current slide" (trang chiếu hiện tại). Tùy chọn này chỉ in trang chiếu hiện tại.

 • Phạm vi tùy chỉnh. PowerPoint đặt tiêu điểm vào hộp văn bản trang chiếu. Bạn nghe thấy "Range Range" (phạm vi tùy chỉnh). Nhập một phạm vi trang chiếu cần in, ví dụ như 10-12 hoặc 1, 2, 5.

Mẹo: Nếu bạn có bất kỳ bản chiếu ẩn nào, tùy chọn in bản chiếu bị ẩn sẽ hoạt động để bạn có thể in các trang chiếu ẩn nếu bạn muốn. Bạn nghe thấy "Print Hidden Slides" (bản chiếu ẩn).

Khi bạn đã chọn xong, nhấn Enter để đóng hộp tổ hợp.

In nhiều trang chiếu trên một trang

Để in nhiều trang chiếu trên một trang, hãy nhấn Alt + P, H. Bạn nghe thấy "trang chiếu toàn trang".

Trong hộp Trang chiếu Toàn Trang, nhấn Enter để mở bộ sưu tập. Hàng trên cùng là mục Bố trí In, tiếp sau là mục Bản phân phát. Sử dụng mũi tên trái và phím mũi tên phải để chọn từ các tùy chọn bố trí in sau đây:

 • Trang chiếu Toàn Trang. Chọn tùy chọn này để in mỗi trang chiếu trên một trang.

 • Trang ghi chú. Chọn tùy chọn này để in ghi chú trang chiếu, cho một loa hoặc dưới dạng bản phân phát cho khán giả. Bạn nghe thấy: "trang ghi chú". Tùy chọn này sẽ in một trang chiếu trên mỗi trang với ghi chú diễn giả được in bên dưới.

  Các tùy chọn khác trong Bố trí In và tất cả các tùy chọn trong Bản phân phát sẽ chỉ in các trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú diễn giả.

 • Dàn bài. Chọn tùy chọn này để in theo định dạng dàn bài, chỉ in văn bản trong các trang chiếu mà không in hình ảnh.

Nhấn phím Mũi tên Xuống để di chuyển đến mục Bản phân phát, sau đó nhấn phím Tab để chọn một bố trí. Nhấn phím Mũi tên Xuống một lần nữa để di chuyển đến những tùy chọn bố trí in khác. Khi bạn đã chọn xong, nhấn Enter.

Đặt in một mặt hoặc hai mặt

Để đặt in một mặt hoặc hai mặt, nhấn Alt + P, D. Bạn nghe thấy "Print a mặt" (in một mặt). Trong danh sách In Một Mặt, chọn tùy chọn bạn muốn. (Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt. Nếu bạn chọn in hai mặt, bạn sẽ nghe thấy “Print on both sides” (In trên cả hai mặt).)

Đặt đối chiếu và dập ghim

Bạn sẽ chỉ có tùy chọn đối chiếu nếu máy in hỗ trợ. Để đặt collation, nhấn Alt + P, C. nhấn phím mũi tên xuống và lên để chọn từ collated (bạn nghe thấy "collated".) hoặc uncollated (bạn nghe thấy "không phân phát"), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ chỉ có tùy chọn này nếu máy in hỗ trợ đối chiếu.

Bạn sẽ chỉ có tùy chọn dập ghim nếu máy in hỗ trợ. Để đặt dập ghim, nhấn phím tab để di chuyển đến hộp tổ hợp stapling, rồi nhấn phím mũi tên xuống và lên để chọn từ các tùy chọn không có lương, một Staple, hoặc hai lươngthực.

Thay đổi hướng trang

 1. Để thay đổi hướng, nhấn Alt+P, R để mở hộp thoại Thuộc tính Máy in.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được tab bố trí hoặc tab thẻ chất lượng , và nếu cần thiết, hãy sử dụng các phím mũi tên phải hoặc trái để di chuyển đến tab bố trí .

 3. Nhấn phím tab một lần để đến hộp hướng , rồi chọn khổ dọc hoặc ngang.

 4. Nhấn phím Tab vài lần để di chuyển đến nút OK, rồi nhấn Enter.

In các trang chiếu màu đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

PowerPoint sẽ in và hiển thị màu theo mặc định nhưng các trang chiếu và bản phân phát thường được in màu đen và trắng hoặc các sắc của màu xám, còn được gọi là cấp độ xám. Bạn có thể in toàn bộ bản trình bày của mình — các trang chiếu, dàn bài, trang ghi chú và bản phân phát cho khán giả — dưới dạng bản in màu, cấp độ xám hoặc thuần đen và trắng.

Để in theo cấp độ xám hoặc màu đen và trắng, nhấn Alt+P, O để mở hộp tổ hợp Màu. Nhấn phím mũi tên xuống và lên để chọn tùy chọn thích hợp, như mô tả dưới đây:

 • Màu. Nếu bạn chọn tùy chọn Màu nhưng không có máy in màu, bản in sẽ tương tự với bản in theo cấp độ xám nhưng khác chất lượng.

 • Cấp độ xám. Nếu bạn không có máy in màu hoặc không cần bản in màu, chọn Cấp độ xám sẽ in tất cả đối tượng trên trang với những sắc khác nhau của màu xám. Ở cấp độ xám, các đối tượng như biểu đồ và bảng sẽ hiển thị rõ ràng hơn và sắc nét hơn so với khi bạn chọn tùy chọn Màu trên một máy không in màu.

 • Thuần Đen và Trắng. Tùy chọn này sẽ in các trang chiếu với màu đen và trắng. Không có các sắc màu xám. Kết quả, một số đối tượng trong chủ đề thiết kế của trang chiếu, chẳng hạn như rập nổi và đổ bóng, sẽ không hiện rõ. Văn bản in ra sẽ có màu đen ngay cả khi ban đầu bạn chọn màu xám trong văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho iOS để in nhanh các trang chiếu từ iPhone của bạn vào máy in gần đó. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt in mặc định trong PowerPoint, ví dụ: chọn các trang chiếu cần in.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint, hãy đi tới hướng dẫn cảm ứng của PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Việc có hay không có các tùy chọn in được mô tả trong chủ đề này phụ thuộc vào các tính năng của máy in của bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng máy in.

Trong chủ đề này

In bản trình bày

In các trang chiếu trực tiếp từ iPhone với máy in có hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và các máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

 1. Hãy đảm bảo iPhone của bạn và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 2. Trong bản trình bày, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải và bạn sẽ nghe thấy: "AirPrint". Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Printer options, Cancel button" (Tùy chọn máy in, nút Hủy bỏ).

 5. Trượt nhanh cho đến khi bạn nghe thấy: "printer. Chọn nút máy in. " Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách máy in AirPrint sẵn dùng sẽ mở ra.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để in với các cài đặt mặc định, trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì gõ đúp vào màn hình.

Chọn các trang chiếu cần in

 1. Trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Range, all pages button" (Phạm vi, nút tất cả các trang) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pages <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại> - <số của trang chiếu cuối cùng>" (Trang <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại> - <số của trang chiếu cuối cùng>) thì gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "From page <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại>, picker item, adjustable" (Từ trang <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại>, mục trong bộ chọn, có thể điều chỉnh).

 4. Để chọn trang chiếu đầu tiên cần in, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà mình muốn.

 5. Để chọn trang chiếu cuối cùng cần in, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "To page <số của trang chiếu cuối cùng trong phạm vi trang hiện tại>, picker item, adjustable" (Đến trang <số của trang chiếu cuối cùng trong phạm vi trang hiện tại>, mục trong bộ chọn, có thể điều chỉnh). Dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi bạn nghe thấy số của trang chiếu mà mình muốn.

 6. Để trở về menu Tùy chọn In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Printer options, back button" (Tùy chọn máy in, nút quay lại) thì gõ đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Printer options, Range, Pages <phạm vi trang mới>, button" (Tùy chọn máy in, Phạm vi, Trang <phạm vi trang mới>, nút).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để in nhanh các trang chiếu từ điện thoại của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

In bản trình bày

In trang chiếu của bạn trực tiếp từ điện thoại Android của bạn sang máy in tương thích. Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn và máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.

Lưu ý: 

 • Những hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các máy in được hỗ trợ bởi Android và Google Cloud Print. Để kiểm tra xem máy in của bạn có được hỗ trợ hay không, hãy đi đến máy in điện toán đám mây sẵn sàng.

 • In USB, Bluetooth và mạng Windows không được Android hỗ trợ. Google khuyên bạn nên thiết lập in đám mây trên PC được kết nối với máy in đó. Nếu bạn muốn in trực tiếp lên máy in, bạn sẽ phải sử dụng ứng dụng của bên thứ ba.

 1. Trong dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "not đã chọn, Back Switch" (chưa kiểm tra), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem hình thu nhỏ.

 2. Trong dạng xem hình thu nhỏ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "file, Button" (nút tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "menu Tệp".

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print Button" (nút in), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại in mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "danh sách thả xuống", tiếp theo là máy in hiện đang được chọn hoặc "lưu dưới dạng PDF". Gõ đúp vào màn hình để mở danh sách tùy chọn in. Để di chuyển xoay vòng trong danh sách, trượt nhanh sang phải. Khi đến máy in mà bạn muốn sử dụng, gõ đúp vào màn hình để chọn.

 5. Để xem thêm các tùy chọn khác, chẳng hạn như chọn số bản và hướng in, tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy từng tùy chọn. Gõ đúp vào màn hình để mở danh sách lựa chọn, trượt nhanh sang phải để di chuyển xoay vòng và gõ đúp vào màn hình để chọn.

 6. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print Button" (nút in), rồi nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu in.

  Khi bạn nghe thấy "PowerPoint Window" (cửa sổ PowerPoint), bản trình bày của bạn đã được in và tiêu điểm trở về bản trình bày của bạn trong dạng xem hình thu nhỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để in các trang chiếu cho bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

In bản trình bày từ dạng xem soạn thảo hoặc bản xem trước

 1. Trong bản trình bày của bạn, nhấn Alt + phím logo Windows, F, P. Menu in mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn in bạn muốn, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, Microsoft PowerPoint cho web ". Tiêu điểm nằm trên một nối kết đến một TỆP PDF có thể in.

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại in tệp PDF sẽ mở ra.

 4. Để di chuyển qua các tùy chọn, hãy nhấn phím Tab. Để bung rộng menu tùy chọn, nhấn Alt + phím mũi tên xuống và để tạo lựa chọn, nhấn Enter.

 5. Để in, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print Button" (nút in), rồi nhấn Enter.

In bản trình bày từ dạng xem đọc

 1. Trong bản trình bày, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Presentation" (bản trình bày.)

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print to PDF" (in sang PDF), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, Microsoft PowerPoint cho web ". Tiêu điểm nằm trên một nối kết đến một TỆP PDF có thể in.

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại in tệp PDF sẽ mở ra.

 4. Để di chuyển qua các tùy chọn, hãy nhấn phím Tab. Để bung rộng menu tùy chọn, nhấn Alt + phím mũi tên xuống và để tạo lựa chọn, nhấn Enter.

 5. Để in, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print Button" (nút in), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×