Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để tìm hiểu thêm về trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ Office hoặc

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để phóng to hoặc phóng to, văn bản của email và giúp bạn dễ đọc hơn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng có thể thu nhỏ và quay lại kích cỡ gốc của văn bản

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách phóng to hoặc thu nhỏ trong OutlookExcel nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem văn bản của email của tôi lớn hơn hoặc nhỏ hơn bình thường hoặc tạo văn bản và các ứng dụng lớnhơn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Phóng to email trong cửa sổ riêng của email

Bạn chỉ có thể thu phóng email mà bạn hiện đang đọc hoặc soạn thảo. Khi bạn di chuyển đến email khác, nội dung văn bản sẽ trả về cỡ phông mặc định.

Mẹo: 

 1. Trong danh sách thư, dẫn hướng tới email, rồi nhấn Enter. Email sẽ mở ra trong cửa sổ riêng của nó.

 2. Để phóng to trên email, hãy nhấn Alt + H, Q, 1. Hộp thoại thu phóng trong khi đọc sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn đang soạn email, hãy nhấn Alt + O, Q. Hộp thoại thu phóng trong khi soạn thảo sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng gấp đôi cỡ phông cho email, hãy nhấn phím Mũi tên lên.

  • Để nhập giá trị thu phóng của riêng bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "percent, Editing" theo sau là tỷ lệ phần trăm hiện tại. Với JAWS, bạn nghe thấy: "percent spin Box" (hộp xoay phần trăm). Nhập giá trị thu phóng bạn muốn, ví dụ: 250 hoặc 400.

 4. Nếu bạn muốn Outlook ghi nhớ thiết đặt thu phóng của mình, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đã bỏ chọn, nhớ ưu tiên của tôi", rồi nhấn phím cách để chọn tùy chọn.

 5. Để đóng hộp thoại Thu phóng và đọc email đã thu phóng, nhấn Enter.

Lưu ý: Kích cỡ văn bản trên dải băng không bị ảnh hưởng. Để thay đổi kích cỡ văn bản trên dải băng hoặc trong ngăn dẫn hướng Outlook, bạn phải thay đổi cài đặt hiển thị cho máy tính của mình.

Thu nhỏ email trong cửa sổ riêng của email

Bạn chỉ có thể thu nhỏ email bạn hiện đang đọc hoặc soạn thảo. Khi bạn di chuyển đến email khác, nội dung văn bản sẽ trả về cỡ phông mặc định.

 1. Trong email đã thu phóng, nhấn Alt + H, Q, 1. Hộp thoại thu phóng trong khi đọc sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn đang soạn email, hãy nhấn Alt + O, Q. Hộp thoại thu phóng trong khi soạn thảo sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để giảm cỡ phông của email đến kích cỡ gốc, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "thu phóng, đã chọn, 100 phần trăm".

  • Để nhập giá trị thu phóng của riêng bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "percent, Editing" theo sau là tỷ lệ phần trăm hiện tại. Với JAWS, bạn nghe thấy: "percent spin Box" (hộp xoay phần trăm). Nhập giá trị thu phóng bạn muốn, ví dụ: 75.

 3. Nếu bạn muốn Outlook ghi nhớ thiết đặt thu phóng của mình, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đã bỏ chọn, nhớ ưu tiên của tôi", rồi nhấn phím cách để chọn tùy chọn.

 4. Để đóng hộp thoại Thu phóng, nhấn Enter.

Phóng to email trong ngăn Đọc

 1. Trong danh sách thư, dẫn hướng tới email.

 2. Để di chuyển tiêu điểm tới Thanh trạng thái, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Status bar” (Thanh trạng thái), tiếp theo sau là tùy chọn được sử dụng gần đây trên Thanh trạng thái.

 3. Để đi đến con trượt thu phóng , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "zoom in, Button" (nút phóng to), rồi nhấn Enter cho đến khi bạn đến được kích cỡ văn bản mà bạn muốn.

Thu nhỏ email trong ngăn Đọc

 1. Trong email đã thu phóng, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Status Bar" (thanh trạng thái), tiếp theo là tùy chọn được sử dụng gần đây trên thanh trạng thái.

 2. Để đi đến con trượt Thu phóng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Zoom out, button” (Nút Thu nhỏ), rồi nhấn Enter liên tiếp cho đến khi bạn có được kích cỡ văn bản mình muốn.

Thay đổi kích cỡ văn bản trên dải băng

Bạn có thể thay đổi kích cỡ văn bản trên dải băng hoặc trong ngăn dẫn hướng Outlook bằng cách thay đổi thiết đặt hiển thị cho máy tính của bạn.

 1. Nhấn phím logo Windows. Bạn nghe thấy: "bắt đầu cửa sổ, Cortana, hộp tìm kiếm, chỉnh sửa".

 2. Trong trường văn bản Tìm kiếm , nhập kích cỡ văn bản, rồi nhấn Enter. Cửa sổ cài đặt Hiển thị sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tạo tất cả mọi thứ lớn hơn, thay đổi kích cỡ của văn bản và ứng dụng trên màn hình chính", tiếp theo là giá trị hiện tại.

 4. Để mở danh sách tùy chọn, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

 5. Để chọn giá trị kích cỡ mới, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Tạo văn bản và các ứng dụng lớn hơn

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Outlook với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, với tính năng thu phóng của điện thoại của bạn để phóng to hoặc phóng to, văn bản của email và giúp bạn dễ đọc hơn. Bạn cũng có thể thu nhỏ và quay lại kích cỡ gốc của văn bản

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Bật tính năng Thu/Phóng

Bật tính năng Thu phóng trong cài đặt Trợ năng của điện thoại.

 1. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay để đến màn hình chính, nơi có biểu tượng Cài đặt. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Settings” (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong cài đặt, để mở menu trợ năng , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "General Button" (nút chung), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility, button" (Nút Trợ năng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để mở menu Thu phóng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom off button" (Nút Tắt thu phóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để bật tính năng Thu phóng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom off" (Tắt thu phóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Phóng to email

Với tính năng thu phóng, bạn có thể sử dụng các động tác để phóng to nội dung của email trong Outlook. Để bật tính năng thu phóng, hãy xem bật thu phóng.

Trong email Outlook bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để phóng to màn hình và nhìn thấy một phần cụ thể trong email của bạn sẽ đóng, nhấn đúp vào màn hình bằng ba ngón tay.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng ba ngón tay.

 • Để trở về phóng to mặc định, nhấn đúp vào màn hình bằng ba ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, với tính năng phóng to của điện thoại của bạn để phóng to hoặc phóng to, văn bản của email và giúp bạn dễ đọc hơn. Bạn cũng có thể thu nhỏ và quay lại kích cỡ gốc của văn bản

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Bật phóng đại

Bật tính năng Phóng to trong cài đặt Trợ năng của điện thoại.

 1. Trong Cài đặt trên điện thoại của bạn, để mở menu Trợ năng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility" (Trợ năng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để mở menu Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnification off" (Tắt Phóng to), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để bật tính năng Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnify with triple-tap off" (Tắt Phóng to bằng cách nhấn ba lần), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off switch" (Công tắc Tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Phóng to được bật và bạn nghe thấy: "On" (Bật).

Phóng to email

Với tính năng phóng to, bạn có thể sử dụng các động tác để phóng to nội dung của email trong Outlook cho Android. Để bật tính năng phóng to, hãy xem bật phóng to.

Trong email Outlook bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để phóng to màn hình và nhìn thấy một phần cụ thể trong email của bạn sẽ đóng, nhấn ba lần vào màn hình.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng hai ngón tay.

 • Để trở về phóng to mặc định, nhấn ba lần vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Outlook trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình trong trình duyệt web của bạn để phóng to hoặc phóng to, văn bản của email hoặc lịch và giúp dễ đọc hơn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thu nhỏ và trở về kích cỡ văn bản gốc. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Thu nhỏ hoặc Phóng to

Khi đọc email, bạn có thể sử dụng chức năng thu phóng của trình duyệt để phóng to hoặc thu nhỏ văn bản trên màn hình.

 1. Khi sử dụng Outlook trên web trong Microsoft Edge, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để phóng to, nhấn Ctrl + dấu cộng (+) liên tục cho đến khi bạn nghe thấy thu phóng theo tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn.

  • Để thu nhỏ, nhấn Ctrl + dấu trừ (-) liên tục cho đến khi bạn nghe thấy phần trăm thu phóng mà bạn muốn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×