Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để theo dõi, Hiển thị và liệt kê các thay đổi trong tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi được theo dõi.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách theo dõi thay đổi hoặc chấp nhận các thay đổi được theo dõi trong tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem theo dõi thay đổi trong Word hoặc chấp nhận các thay đổiđược theo dõi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ sử dụng trợ phím của bộ đọc màn hình đó, đôi khi là cùng với các phím liên quan khác, để dẫn hướng và tương tác trong ứng dụng, cũng như thực thi lệnh. Trong hướng dẫn sử dụng của chúng tôi, điều này đôi khi được biểu thị theo "Phím SR".

Trong chủ đề này

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, Word đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi nào mà bất kỳ ai làm cho tài liệu của bạn. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

 1. Để bật Theo dõi Thay đổi, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng lối tắt trực tiếp, hãy nhấn Ctrl + Shift + E.

  • Để sử dụng dải băng, nhấn Alt + R, G, G.

Chọn cách hiển thị thay đổi (chỉnh sửa)

Bạn có thể chọn cách hiển thị các thay đổi được theo dõi trong tài liệu của mình.

 1. Nhấn Alt + R, T, D. Menu đánh dấu được bung rộng và bạn nghe thấy tên của phần đánh dấu hiện đang được chọn.

 2. Trong danh sách đánh dấu, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của tùy chọn mình muốn. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng:

  • Đánh dấu đơn giản là tùy chọn mặc định và cho biết vị trí những thay đổi có đường thẳng đứng trong lề tài liệu. Bộ đọc màn hình thông báo rằng có một thay đổi ở đầu đoạn văn đã thay đổi.

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp. Tùy chọn này sẽ không xóa những thay đổi.

   Mẹo: Để hiển thị đánh dấu một lần nữa, hãy chọn đánh dấu đơn giản hoặc tất cả đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau. Tùy chọn này là đánh dấu được đề xuất. Bộ đọc màn hình thông báo thay đổi và thay đổi kiểu vị trí thay đổi đã xảy ra.

   Nếu định dạng đã được thay đổi, JAWS cũng đọc các chi tiết về thay đổi. Với trình tường thuật, bạn cần di chuyển đến các ghi chú lề hoặc xem lại ngăn để nghe các chi tiết. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục thông tin chi tiết về các thay đổi định dạng với trình tường thuật hoặc Hiển thị tất cả thay đổi (chỉnh sửa) trong ngăn xem lại.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

  Để chọn và áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

 3. Để chọn những thay đổi được theo dõi, nhấn Alt + R, T, rồi M. Menu Hiển thị đánh dấu được bung rộng. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

  Lặp lại bước này cho tất cả các kiểu đánh dấu mà bạn muốn chọn.

Kiểm tra và dẫn hướng các thay đổi được theo dõi

Bạn có một số tùy chọn để kiểm tra và dẫn hướng những thay đổi được theo dõi trong tài liệu. Bạn chỉ có thể cho phép bộ đọc màn hình đọc tài liệu thông báo thay đổi. Nếu tài liệu dài hoặc có nhiều thay đổi được theo dõi, bạn có thể muốn sử dụng các tùy chọn liệt kê Word hoặc bộ đọc màn hình cung cấp để biết tổng quan về các thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể dẫn hướng qua tài liệu thay đổi theo thay đổi.

Hiển thị tất cả thay đổi trong ngăn xem lại

 1. Nhấn Alt + R + T, P. Menu ngăn xem lại được bung rộng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị ngăn theo chiều ngang, nhấn H.

  • Để hiển thị ngăn theo chiều dọc, nhấn V.

 3. Để duyệt các thay đổi trong ngăn, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Khi bạn đã làm việc với ngăn xemlại, để đóng, hãy nhấn Alt + R + T, P, rồi nhấn Enter.

Hiển thị tất cả thay đổi trong trình xem ảo JAWS

 1. Nhấn phím logo Windows + dấu chấm phẩy (:). Các mục cần hiển thị trong hộp thoại trình xem ảo sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "sửa đổi", rồi nhấn Enter. Trình xem ảo sẽ mở ra và bạn nghe thấy tổng số bản sửa đổi trong tài liệu.

 3. Nhấn phím tab để duyệt danh sách các chỉnh sửa. JAWS đọc thay đổi và thông tin chi tiết của nó.

 4. Khi đang thay đổi, hãy nhấn Enter để nhảy vào nội dung tài liệu.

Hiển thị tất cả thay đổi trong hộp thoại chỉnh sửa JAWS

 1. Nhấn Shift + SR Key + R. Hộp thoại sửa đổi sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống để duyệt danh sách các thay đổi.

 3. Khi đang thay đổi, hãy nhấn Enter để nhảy vào nội dung tài liệu.

Đọc nội tuyến theo dõi các thay đổi

Cách bộ đọc màn hình của bạn thông báo những thay đổi và thay đổi kiểu khi đọc qua tài liệu phụ thuộc vào đánh dấu đã chọn và bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng.

Để biết hướng dẫn về cách sử dụng bộ đọc màn hình để đọc tài liệu Word, hãy đi đến đọc tài liệu.

Mẹo: Với JAWS, bạn có thể mở lịch sử phát âm nếu bạn muốn kiểm tra xem JAWS đã nói gì. Tại bất kỳ điểm nào, nhấn phím SR + phím cách, theo sau là H. Để duyệt lịch sử phát âm, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống.

Dẫn hướng những thay đổi từng người

Bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím để di chuyển qua các thay đổi được theo dõi từng người.

 • Để đi đến thay đổi tiếp theo trong tài liệu, nhấn Alt + R, H, 1.

 • Để đi đến thay đổi trước đó trong tài liệu, nhấn Alt + R, F.

Di chuyển đến các chi tiết về các thay đổi định dạng với trình tường thuật

Bạn có thể dẫn hướng từ khu vực chỉnh sửa tài liệu vào lề để kiểm tra chi tiết của thay đổi định dạng theo dõi.

 1. Chọn tùy chọn tất cả đánh dấu như hướng dẫn ở trên trong mục Hiển thị thay đổi (chỉnh sửa) trong tài liệu.

 2. Cho phép bộ đọc màn hình của bạn đọc nội dung văn bản cho đến khi thông báo một thay đổi định dạng. Sau đó, nhấn phím SR + A.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến lề và tường thuật viên thông báo về thay đổi chi tiết. Để quay lại nội dung văn bản, nhấn phím mũi tên trái.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Chấp nhận thay đổi được theo dõi đơn

Bạn có thể chấp nhận các thay đổi đơn lẻ trong nội dung tài liệu, xem lại ngănhoặc ghi chú lề.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để chấp nhận thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn E. Thay đổi được chấp nhận, và tiêu điểm trở về nội dung văn bản.

  • Nhấn Alt + R, A, 2. Bạn sẽ nghe thấy: "chấp nhận và chuyển sang tiếp theo." Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi được chấp nhận, và tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Từ chối một thay đổi được theo dõi đơn

Bạn có thể từ chối các thay đổi đơn lẻ trong nội dung tài liệu, xem lại ngănhoặc ghi chú lề.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để từ chối thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn R. Thay đổi bị từ chối và tiêu điểm trở về nội dung văn bản.

  • Để từ chối thay đổi, nhấn Alt + R, J. Bạn sẽ nghe thấy: "từ chối và chuyển sang tiếp theo." Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi hiện tại bị từ chối và tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi.

 • Để chấp nhận tất cả thay đổi được theo dõi, nhấn Alt + R, A, 2, L.

 • Để từ chối tất cả thay đổi được theo dõi, nhấn Alt + R, J, L.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt Theo dõi Thay đổi, hãy bật Khóa Theo dõi và thêm mật khẩu. Khi Thay đổi được Theo dõi bị khóa, bất kỳ ai mở tài liệu của bạn cũng có thể xem thay đổi nhưng họ không thể tắt tính năng này và không thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Nhấn Alt + R, G, L. Bạn nghe thấy: "Lock Tracking" (khóa theo dõi).

 2. Chọn và nhập mật khẩu, rồi nhấn phím tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Re-enter to Confirm” (Nhập lại mật khẩu để Xác nhận). Nhập mật khẩu của bạn lần nữa, rồi nhấn Enter.

Tắt tính năng Khóa Theo dõi

 1. Nhấn Alt + R, G, L. Bạn nghe thấy: "mở khóa cửa sổ theo dõi, mật khẩu."

 2. Nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn Enter.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt theo dõi thay đổi , Word ngừng đánh dấu các thay đổi mới. Tất cả những thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu, cho đến khi bạn loại bỏ chúng. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

 • Để tắt Theo dõi Thay đổi, trên bàn phím, nhấn Ctrl+Shift+E.

 • Để sử dụng dải băng để tắt theo dõi thay đổi, trên bàn phím, nhấn Alt + R, G, g.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để chuyển đổi theo dõi thay đổi hoặc tắt trong tài liệu Word for iOS của bạn. Tìm các thay đổi hiện có trong tài liệu, rồi chấp nhận hoặc từ chối chúng. Khóa theo dõi thay đổi trên để những người khác không thể chuyển đổi nó ra.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, tất cả các thay đổi đã thực hiện đối với tài liệu Word của bạn được theo dõi và hiển thị.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (tab trang đầu). Để thay đổi sang tab xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (xem lại, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "theo dõi thay đổi, tắt, nút" (nếu theo dõi thay đổi hiện đang tắt) hoặc "đã chọn, theo dõi thay đổi, bật, nút" (nếu theo dõi thay đổi hiện đang bật), rồi nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Để đóng tab và trở về tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Hide Ribbon, Button" (nút ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab xem lại trong dạng xem bố trí in để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi và chú thích trong tài liệu Word của bạn.

 1. Hãy đảm bảo rằng tài liệu đang mở trong dạng xem bố trí in trong Word.

  Để thay đổi sang dạng xem bố trí in , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print layout, Button" (nút bố trí in, nút), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy "Mobile View, Button" (nút xem di động), bạn đã có trong dạng xem bố trí in .

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (tab trang đầu). Nếu cần, hãy nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (xem lại, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để dẫn hướng đến những thay đổi trong tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next Change, Button" (nút thay đổi) hoặc "trước thay đổi, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy người đã thực hiện thay đổi và văn bản đã thay đổi hoặc chú thích.

 6. Để di chuyển đến thay đổi tiếp theo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next Change, Button" (nút thay đổi tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy. Để di chuyển trở lại nút thay đổi tiếp theo , hãy trượt nhanh sang trái.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi trong một tài liệu Word một hoặc chọn để chấp nhận hoặc từ chối tất cả chúng cùng một lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối theo hướng dẫn trong điều hướng đến thay đổi được theo dõi bên trên.

 2. Vuốt sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "chấp nhận, nút" hoặc "từ chối, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu chấp nhận hoặc từ chối sẽ mở ra. Để nghe các tùy chọn sẵn dùng, hãy trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn chọn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt theo dõi thay đổi trong tài liệu của bạn, bạn có thể chọn để chặn các tác giả khác. Những người khác đang mở tài liệu của bạn vẫn có thể xem nhưng họ không thể tắt theo dõi thay đổi hoặc chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (tab trang đầu). Để thay đổi sang tab xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (xem lại, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Block other các tác giả, Button" (nút), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu tác giả khối sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Block other các tác giả, Button" (nút), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chuyển đổi theo dõi thay đổi hoặc tắt trong tài liệu Word for Android của bạn. Tìm các thay đổi hiện có trong tài liệu, rồi chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, tất cả các thay đổi đã thực hiện đối với tài liệu Word của bạn được theo dõi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, More Options, Switch" (chưa kiểm tra, tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, chẳng hạn như: "menu tab, ngôi nhà, được chọn." Để thay đổi sang tab xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (xem lại, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "theo dõi thay đổi, không được chọn, chuyển đổi" (nếu theo dõi thay đổi hiện đang tắt) hoặc "theo dõi thay đổi, hãy chọn, chuyển đổi" (nếu theo dõi thay đổi hiện đang bật), rồi nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Để đóng tab và trở về tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "đã kiểm tra, tùy chọn khác, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab xem lại để dẫn hướng những thay đổi được theo dõi trong tài liệu Word của bạn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, More Options, Switch" (chưa kiểm tra, tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, chẳng hạn như: "menu tab, ngôi nhà, được chọn." Để thay đổi sang tab xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (xem lại, tab), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để dẫn hướng đến những thay đổi trong tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next Change, Button" (nút thay đổi) hoặc "thay đổi trước đó, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy văn bản đã thay đổi.

 4. Tiêu điểm vẫn nằm trên nút thay đổi tiếp theo hoặc thay đổi trước đó . Để chuyển qua các thay đổi, chỉ cần nhấn đúp vào màn hình.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi trong một tài liệu Word một hoặc chọn để chấp nhận hoặc từ chối tất cả chúng cùng một lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối theo hướng dẫn trong điều hướng đến thay đổi được theo dõi bên trên.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Accept, menu" hoặc "từ chối, menu", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu chấp nhận hoặc từ chối sẽ mở ra. Để nghe các tùy chọn sẵn dùng, hãy trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn chọn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để xem ai thay đổi tài liệu của bạn và quản lý những thay đổi được theo dõi trong của tài liệu Word Mobile của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến tab Xem lại

Bạn có thể tìm thấy Theo dõi Thay đổi và các chức năng khác được mô tả trong chủ đề này trên tab Xem lại.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Home-Button, Thu gọn. Nhấn đúp để bung rộng. " Nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Home, <số tab sẵn dùng và vị trí của tab hiện tại trên> danh sách menu, đã chọn." Menu chính hiện đã được bung rộng.

 4. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Review, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, double-tab to select” (Xem lại, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, nhấn đúp để chọn). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Word window” (Cửa sổ Word). Các tùy chọn tab Xem lại giờ đã sẵn dùng.

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, Word Mobile sẽ đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho tài liệu của bạn. Trình tường thuật sẽ đọc những thay đổi được theo dõi cùng với nội dung văn bản.

 1. Trong tab xem lại , trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "off, theo dõi thay đổi-nút. Nhấn đúp để bật tắt. " Nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "on, theo dõi thay đổi-nút". Theo dõi thay đổi hiện đang bật, và bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa tài liệu của bạn.

Hiển thị thay đổi (hiệu đính) trong tài liệu

Trong Word Mobile, bạn có thể chọn cách bạn muốn hiện những thay đổi được theo dõi trong tài liệu.

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Display for Review-button, double-tap to activate” (Nút Hiển thị để Xem lại, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Back-button” (Nút Quay lại).

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Simple Markup, one of four” (Đánh dấu Đơn giản, một trên bốn). Danh sách tùy chọn dạng xem có sẵn với các tùy chọn sau:

  • Đánh dấu Đơn giản là tùy chọn mặc định và sẽ chỉ ra vị trí những thay đổi bằng đường màu đỏ ở lề tài liệu.

  • Không có Đánh dấu sẽ ẩn đánh dấu để hiển thị những thay đổi đã hợp nhất. Tùy chọn này sẽ không xóa những thay đổi.

   Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy đánh dấu một lần nữa bằng cách chọn Đánh dấu Đơn giản hoặc Tất cả Đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau.

  • Ban đầu sẽ hiển thị tài liệu ở định dạng ban đầu.

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn dạng xem bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tên của đánh dấu đã chọn. Tiêu điểm sẽ di chuyển trở lại cửa sổ chỉnh sửa tài liệu .

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi được theo dõi

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Changes-group” (nhóm Những thay đổi). Trong nhóm Những thay đổi, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Next button, double-tap to activate” (Nút Tiếp theo, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến một thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn. Bạn sẽ nghe thấy văn bản đã chọn. Nhấn đúp cho đến khi bạn đến thay đổi mà bạn muốn xóa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận thay đổi, trong tab xem lại , trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Accept. Nút thu gọn, tách, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng. " Nhấn đúp vào màn hình. Thay đổi hiện tại được chấp nhận và tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

  • Để từ chối thay đổi, trong tab xem lại , trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "từ chối. Nút thu gọn, tách, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng. " Nhấn đúp vào màn hình. Thay đổi hiện tại bị từ chối và tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận tất cả các thay đổi được theo dõi, trong tab xem lại , trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Accept. Nút thu gọn, tách, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng. " Nhấn ba lần vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Back-button” (Nút Quay lại). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "chấp nhận tất cả thay đổi-nút, nhấn đúp để kích hoạt." Nhấn đúp vào màn hình.

  • Để từ chối tất cả thay đổi được theo dõi, trong tab xem lại , trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "từ chối. Nút thu gọn, tách, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng. " Nhấn ba lần vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Back-button” (Nút Quay lại). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "từ chối tất cả thay đổi-nút, nhấn đúp để kích hoạt." Nhấn đúp vào màn hình.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, Word Mobile sẽ ngừng đánh dấu những thay đổi mới. Tất cả các thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×