Sử dụng bộ đọc màn hình để yêu cầu thư báo đã đọc và thư báo đã chuyển phát trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Đối với những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem Thêm biên nhận chuyển phát để theo dõi thư email (trong Windows), Thêm và yêu cầu biên nhận đọc và thông báo chuyển phát (trong Windows) hoặc yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc thông báo chuyển phát trong Outlook for Mac.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để yêu cầu biên nhận đọc hoặc gửi. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng có thể chọn cách trả lời khi những người khác yêu cầu biên nhận đọc từ bạn.

Bạn nhận được một biên nhận chuyển phát khi email của bạn đã được chuyển đến máy chủ email của người nhận. Một biên nhận đã đọc được gửi đến cho bạn khi người nhận đã xem email của bạn. Bạn có thể mở và đọc biên nhận như email thông thường bằng bộ đọc màn hình của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc gửi cho một email đơn

Khi bạn tạo thư mới, chuyển tiếp hoặc trả lời email, bạn có thể yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc gửi cho email cụ thể đó dưới dạng hành động một lần.

 1. Khi soạn thư, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để yêu cầu biên nhận chuyển phát, nhấn Alt + P, U.

  • Để yêu cầu biên nhận đã đọc, nhấn Alt + P, Q.

Yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc gửi cho tất cả các email

Để yêu cầu biên nhận đọc hoặc gửi cho tất cả các email gửi đi, hãy thay đổi tùy chọn Outlook.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, nhấn Alt + F, T. Cửa sổ tùy chọn Outlook sẽ mở ra.

 2. Để đi đến tab thư , nhấn phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để yêu cầu biên nhận chuyển phát, nhấn Alt + Y. Tùy chọn đã được chọn.

  • Để yêu cầu biên nhận đã đọc, nhấn Alt + R liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: "đã đọc xác nhận người nhận đã xem tin nhắn." Để chọn, nhấn Phím cách.

 4. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Đặt cách xử lý yêu cầu cho biên nhận đã đọc

Bạn có thể chọn cách xử lý các yêu cầu cho biên nhận đã đọc mà bạn nhận được từ những người khác.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, nhấn Alt + F, T. Cửa sổ tùy chọn Outlook sẽ mở ra.

 2. Để đi đến tab thư , nhấn phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để luôn gửi biên nhận đọc, nhấn Alt + A nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Always gửi một biên nhận đọc." Để chọn, nhấn Phím cách.

  • Để không bao giờ gửi biên nhận đọc, nhấn Alt + N liên tục cho đến khi bạn nghe thấy "Never gửi một biên nhận đã đọc." Để chọn, nhấn Phím cách.

  • Để Outlook nhắc bạn mỗi lần có thể gửi biên nhận, nhấn Alt + M liên tục cho đến khi bạn nghe thấy "Ask mỗi lần có gửi thư nhận đã đọc hay không." Để chọn, nhấn Phím cách. Để biết hướng dẫn về cách phản hồi khi bạn được nhắc, hãy đi đến phản hồi yêu cầu xác nhận đã đọc.

 4. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Trả lời yêu cầu xác nhận đã đọc

Nếu bạn đã chọn để được nhắc mỗi khi bạn nhận được email có yêu cầu xác nhận đọc, bạn cần quyết định có gửi biên nhận hay không cho mỗi bản ghi riêng lẻ hay không.

 1. Khi bạn mở một email có chứa một yêu cầu xác nhận đã đọc, bạn nghe thấy "Microsoft Outlook, yes, Button" (nút). Tiêu điểm nằm trên hộp thoại xác nhận, trên nút .

 2. Để gửi biên nhận, nhấn Enter. Để không gửi biên nhận, nhấn Alt + N.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để theo dõi email của bạn và yêu cầu biên nhận đọc hoặc gửi. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng có thể chọn cách trả lời khi những người khác yêu cầu biên nhận đọc từ bạn.

Bạn nhận được một biên nhận chuyển phát khi email của bạn đã được chuyển đến máy chủ email của người nhận. Một biên nhận đã đọc được gửi đến cho bạn khi người nhận đã xem email của bạn. Bạn có thể mở và đọc biên nhận như email thông thường bằng bộ đọc màn hình của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Không phải tất cả các máy chủ email và ứng dụng hỗ trợ gửi biên nhận.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Yêu cầu biên nhận đã đọc và chuyển phát

Khi bạn tạo thư mới, chuyển tiếp hoặc trả lời email, bạn có thể yêu cầu biên nhận cho email cụ thể đó làm hành động một lần.

 1. Khi soạn thư, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command Toolbar" (thanh công cụ lệnh).

 2. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "hành động soạn thảo thêm", rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị các tùy chọn thư", rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "hộp thoại tùy chọn thư".

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để yêu cầu biên nhận chuyển phát, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "không xác định, yêu cầu một biên nhận chuyển phát", rồi nhấn phím cách.

  • Để yêu cầu biên nhận đã đọc, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "không xác định, yêu cầu một biên nhận đã đọc", rồi nhấn phím cách.

 5. Để trở về thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

Đặt cách xử lý yêu cầu cho biên nhận đã đọc

Bạn có thể chọn cách xử lý các yêu cầu cho biên nhận đã đọc mà bạn nhận được từ những người khác.

 1. Để đi đến thiết đặt Outlook trên web, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter. Ngăn cài đặt sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Xem tất cả các cài đặt Outlook", rồi nhấn Enter. Hộp thoại thiết đặt sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Layout" (bố trí), rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Message handling" (xử lý thư), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "chọn cách trả lời các yêu cầu cho biên nhận đã đọc." Bạn có mặt trên tùy chọn phản hồi của biên nhận đầu tiên và nghe: "hỏi tôi trước khi gửi biên nhận." Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để Outlook nhắc bạn mỗi khi gửi biên nhận, hãy nhấn phím cách. Để biết hướng dẫn về cách phản hồi khi bạn được nhắc, hãy đi đến phản hồi yêu cầu xác nhận đã đọc.

  • Để luôn gửi biên nhận, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Always gửi trả lời", rồi nhấn phím cách.

  • Để không bao giờ gửi biên nhận, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Never gửi trả lời", rồi nhấn phím cách.

 5. Để lưu lựa chọn của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save, Button" (nút lưu), rồi nhấn Enter.

 6. Để trở về dạng xem chính của Outlook, nhấn esc.

Trả lời yêu cầu xác nhận đã đọc

Nếu bạn đã chọn để được nhắc mỗi khi bạn nhận được một email với yêu cầu xác nhận đọc, bạn cần quyết định có gửi biên nhận hay không cho mỗi email riêng rẽ.

 1. Khi bạn mở và bắt đầu đọc email có chứa một yêu cầu xác nhận đã đọc, bộ đọc màn hình thông báo yêu cầu. Bạn sẽ nghe thấy: "người gửi thư đã yêu cầu một biên nhận đã đọc. Để gửi biên nhận, liên kết, hãy bấm vào đây. "

 2. Để không gửi biên nhận, hãy tiếp tục đọc email mà không thực hiện bất kỳ hành động nào. Để gửi biên nhận, khi ở trong văn bản liên kết, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×