Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

C-2017-8563 giới thiệu thiết đặt đăng ký mà người quản trị có thể sử dụng để giúp thực hiện xác thực LDAP qua SSL/TLS an toàn hơn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×