Nhóm sản phẩm Microsoft 365 hiện đã sẵn dùng trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động. Sử dụng nhóm để bắt đầu, đọc và trả lời các cuộc hội thoại nhóm. Bạn cũng có thể tham gia và rời khỏi một nhóm sang phải từ ứng dụng Outlook.

Duyệt các nhóm của bạn

Bạn sẽ tìm thấy nút nhóm trong danh sách thư mục của bạn. Gõ nhẹ vào nút đó để xem tất cả các nhóm mà bạn là thành viên. Đây là một ví dụ từ iOS.

Nhóm là một nút trên danh sách thư mục trong Outlook Mobile

Gia nhập hoặc rời khỏi nhóm

Cách dễ nhất để tham gia một nhóm trong Outlook di động là nhận được thư mời từ một thành viên nhóm hoặc chủ sở hữu. Lời mời đó có thể trông giống như thế này:

Email với nối kết mời người dùng tham gia nhóm

Bấm vào nối kết để tham gia nhóm.

Rời khỏi nhóm

 1. Chọn nhóm.

 2. Gõ nhẹ vào tiêu đề nhóm.

  Dạng xem hội thoại di động Outlook với tiêu đề được tô sáng

 3. Trên thẻ chi tiết nhóm, gõ nhẹ rời khỏi nhóm. Gõ nhẹ để lại nhóm để xác nhận.

Trò chuyện nhóm

Bắt đầu một hội thoại

 1. Chọn nhóm.

 2. Gõ nhẹ vào nút thư mới . Thông báo sẽ mở ra với tên của nhóm đã được liệt kê trên dòng tới .

 3. Thêm chủ đề.

 4. Nhập tin nhắn của bạn.

 5. Bấm Gửi.

Tham gia cuộc hội thoại

 1. Chọn nhóm. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách tất cả các hội thoại trong nhóm.

  Dạng xem hội thoại trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động

 2. Gõ nhẹ vào một cuộc hội thoại để mở nó. Thư gốc cộng với tất cả các trả lời đều được hiển thị theo thứ tự tăng dần từ cũ nhất đến mới nhất.

 3. Chọn trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp để tham gia cuộc hội thoại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nhận được ứng dụng dành cho thiết bị di động Outlook ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động trong cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn.

Làm cách nào để tôi xóa một hội thoại?

Bạn không thể xóa hội thoại khỏi hộp thư nhóm trừ khi bạn là chủ sở hữu của nhóm hoặc cuộc hội thoại. Việc xóa bỏ hội thoại khỏi hộp thư nhóm có thể có trong Outlook 2016 và Outlook trên web. Nếu một bản sao của cuộc hội thoại đã đi đến hộp thư đến cá nhân của bạn, bạn có thể xóa bỏ bản sao. Chủ sở hữu nhóm xác định các bản sao được giao cho các hộp thư của thành viên.

Chủ đề liên quan

Thiết lập email trong ứng dụng Outlook for iOS dành cho thiết bị di động

Tìm hiểu về các nhóm Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×