Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Chúng tôi đã thay đổi tên ứng dụng Điện thoại của bạn thành Liên kết Điện thoại của Microsoft. Ngoài ra, ứng dụng Đồng hành Điện thoại của bạn cho Android giờ đây được gọi là Liên kết với Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu Liên kết Điện thoại của Microsoft và Liên kết với Windows.

Cách bật TalkBack?

Trước khi sử dụng TalkBack lần đầu tiên, bạn cần tải xuống Android Accessibility Suite từ Cửa hàng Google Play trên điện thoại Andoid của mình.

Để bật chức năng TalkBack trên điện thoại Android của bạn:

  1. Đi tới Cài đặt để > trợ năng >dịch vụ đã cài đặt.

  2. Nhấn vào TalkBack.

  3. Chọn TalkBackBật để bật tính năng này. Gõ nhẹ vào OK để chấp nhận quyền dịch vụ.

Cách sử dụng Trình tường thuật?

Có ba cách để bật hoặc tắt Trình tường thuật:

  • Trong Windows, nhấn phím logo Windows + Ctrl + Enter trên bàn phím. Trong một số phiên bản Windows trước, bạn cần nhấn phím logo Windows + Enter.

  • Ở màn hình đăng nhập, chọn nút Trợ năng ở góc dưới bên phải, rồi bật nút bật/tắt trong Trình tường thuật.

  • Chuyển đến Cài > trợ năng > tường thuật, sau đó bật nút bật/tắt trong Sử dụng Trình tường thuật.

Xem hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng Trình tường thuật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×