Sửa đổi ngày 2016 chống phần mềm độc hại platform update dành cho khách hàng bảo vệ điểm cuối

Tóm tắt

Bài viết này mô tả gói cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại cho khách hàng sau:

  • Khách hàng Microsoft hệ thống Trung tâm 2012 R2 cấu hình quản lý Endpoint Protection Service Pack 1 (SP1)

  • Khách hàng Microsoft hệ thống Trung tâm 2012 Endpoint Protection Service Pack 2 (SP2)

  • Khách hàng Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010

  • Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống, hiện tại chi nhánh

Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật nền tảng chống phần mềm độc hại sửa đổi này có bản sửa lỗi và cải tiến trong bản Cập Nhật sau:

3188693 ngày 2016 chống phần mềm độc hại platform update dành cho khách hàng bảo vệ điểm cuối
Ngoài ra, bản Cập Nhật cải tiến này bao gồm những cải tiến sau:

  • Ghi nhật ký chẩn đoán sự cố cài đặt nâng cao


Microsoft thường xuyên phát hành bản Cập Nhật nền tảng chống phần mềm độc hại để đảm bảo tính thống nhất trong bảo vệ, hiệu suất, mạnh mẽ và khả năng sử dụng một phần mềm độc hại cảnh liên tục thay đổi. Gói cập nhật này ngày tháng 10 năm 2016.

Lưu ý System Center Configuration Manager 2007 gói dịch vụ 2 môi trường quản lý Forefront Endpoint Protection 2010 cần cập nhật tương thích sau:

3196190 bản Cập Nhật có sẵn để bảo vệ điểm cuối trong System Center Configuration Manager 2007 SP2

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update.

Microsoft Update

Bản Cập Nhật nền tảng chống phần mềm độc hại độc lập System Center 2012 R2 quản lý cấu hình máy khách, System Center 2012 quản lý cấu hình máy khách và máy khách Forefront Endpoint Protection 2010 có sẵn từ Microsoft Update.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

3188693 ngày 2016 chống phần mềm độc hại platform update dành cho khách hàng bảo vệ điểm cuối

Thông tin Phiên bản

Bản cập nhật này cho phiên bản máy khách chống phần mềm độc hại 4.10.207.0. Để biết thông tin Phiên bản, hãy bấm về trên menu Trợ giúp của giao diện người dùng bảo vệ điểm cuối máy khách.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Forefront Endpoint Protection

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Compappscontent.dll

4.10.207.0

47,560

19-Oct-2016

03:25

x86

Epplauncher.exe

4.10.207.0

323,904

19-Oct-2016

03:24

x86

Eppmanifest.dll

4.10.207.0

174,800

19-Oct-2016

03:54

x86

Setup.ini

Không áp dụng

65

19-Oct-2016

05:03

Không áp dụng

Setupres.dll

4.10.207.0

9,376

19-Oct-2016

03:24

x86

Dw20shared.msi

Không áp dụng

2,081,792

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

9,785,344

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,617,920

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

1,138,688

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

307,200

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

1,044,480

19-Oct-2016

04:22

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

1,129,712

19-Oct-2016

04:08

x64

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241,984

21-Apr-2016

23:19

x64

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,909,720

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

1,318,677

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

19-Oct-2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

145,214

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

52,896

19-Oct-2016

03:41

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

55,968

19-Oct-2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

44,704

19-Oct-2016

03:48

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

141,174

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

19-Oct-2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

19-Oct-2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

184,439

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

19-Oct-2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

170,263

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

19-Oct-2016

03:44

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

329,200

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

32,928

19-Oct-2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

1,044,313

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

30,880

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

19-Oct-2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

127,772

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

19-Oct-2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

158,547

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

51,360

19-Oct-2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

173,545

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

47,776

19-Oct-2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

176,183

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

19-Oct-2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

159,902

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

59,040

19-Oct-2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

191,109

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

280,947

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

152,467

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

45,216

19-Oct-2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

153,418

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Dw20shared.msi

Không áp dụng

1,850,368

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

8,200,192

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,323,008

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

962,560

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

303,104

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

872,448

19-Oct-2016

04:01

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

847,672

19-Oct-2016

03:46

x86

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

196,416

21-Apr-2016

23:19

x86

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,241,780

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

907,883

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

263,355

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

266,912

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Trung tâm hệ thống bảo vệ điểm cuối

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Compappscontent.dll

4.10.207.0

46,464

19-Oct-2016

03:24

x86

Epplauncher.exe

4.10.207.0

323,904

19-Oct-2016

03:24

x86

Eppmanifest.dll

4.10.207.0

174,800

19-Oct-2016

03:54

x86

Setup.ini

Không áp dụng

65

19-Oct-2016

05:03

Không áp dụng

Setupres.dll

4.10.207.0

9,376

19-Oct-2016

03:24

x86

Dw20shared.msi

Không áp dụng

2,081,792

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

9,785,344

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,617,920

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

1,138,688

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

307,200

19-Oct-2016

04:23

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

1,044,480

19-Oct-2016

04:22

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

1,129,712

19-Oct-2016

04:08

x64

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241,984

21-Apr-2016

23:19

x64

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,909,720

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

1,318,677

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,710

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

19-Oct-2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

42,853

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,091

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

52,896

19-Oct-2016

03:41

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,265

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

55,968

19-Oct-2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,446

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

44,704

19-Oct-2016

03:48

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,602

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

19-Oct-2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,353

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

19-Oct-2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,808

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

19-Oct-2016

03:47

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

35,023

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,824

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

37,411

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

19-Oct-2016

03:44

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

47,844

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

32,928

19-Oct-2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

58,530

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

30,880

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

33,562

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

19-Oct-2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

41.907 người

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

19-Oct-2016

03:42

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,309

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

51,360

19-Oct-2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

39,889

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

47,776

19-Oct-2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

35,684

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,800

19-Oct-2016

03:39

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,446

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

59,040

19-Oct-2016

03:45

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

35,433

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

49,312

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

44,129

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

46,752

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

38,311

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

45,216

19-Oct-2016

03:40

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

34.084 người

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

48,288

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Dw20shared.msi

Không áp dụng

1,850,368

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Epp.msi

Không áp dụng

8,200,192

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanageddefender.msi

Không áp dụng

1,323,008

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Eppmanagement.msi

Không áp dụng

962,560

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Eppprepinstall.msi

Không áp dụng

303,104

19-Oct-2016

04:02

Không áp dụng

Fepclient.msi

Không áp dụng

872,448

19-Oct-2016

04:01

Không áp dụng

Setup.exe

4.10.207.0

847,672

19-Oct-2016

03:46

x86

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

196,416

21-Apr-2016

23:19

x86

Windows6.0-kb981889-v2.msu

Không áp dụng

1,241,780

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Windows6.1-kb981889.msu

Không áp dụng

907,883

21-Apr-2016

23:19

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

40,361

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

19-Oct-2016

03:46

Không áp dụng

Eula.rtf

Không áp dụng

42,688

07-Aug-2016

21:06

Không áp dụng

Setupres.dll.mui

4.10.207.0

25,248

19-Oct-2016

03:43

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×