Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu Azure AD kết nối được cài đặt, sử dụng AAD kết nối để đặt tên lưu trữ CTL AdfsTrustedDevices cho liên kết chứng chỉ SSL trên tất cả các máy chủ AD FS. Nếu chưa cài đặt Azure AD kết nối, tạo lại liên kết chứng chỉ AD FS bằng cách chạy lệnh sau trên tất cả các máy chủ AD FS.
Set-AdfsSslCertificate -Thumbprint Thumbprint

Vấn đề được giải quyết?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×