Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bạn có thể sử dụng trang tài khoản Microsoft.com của mình để cài đặt hoặc nâng cấp Office.

  1. Đi tới Office.com và chọn tài khoản của tôi.

  2. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã sử dụng để thiết lập Office.

Tìm hiểu thêm về trang tài khoản của tôi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×