Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bạn có thể được yêu cầu chọn gói x86 hoặc x64 khi bạn cài đặt bản cập nhật. Bài viết này giải thích các gói ấy có nghĩa là gì và bạn nên cài đặt gói nào. Face of male co-worker in a panic

Tôi đang cố gắng cài đặt phần mềm và các cấu phần được yêu cầu khi cài đặt Internet Explorer mới. Nhưng tôi gặp các thuật ngữ mà tôi không hiểu và tôi cảm thấy bối rối.  girl co-worker smiling

Các thuật ngữ mà bạn không hiểu là gì? Face of male co-worker in a panic

Theo bài viết sau đây, tôi phải cài đặt một bản cập nhật, nhưng bản cập nhật có gói x86 và gói x64. Và tôi không chắc chắn tôi nên cài đặt gói nào. Sự khác nhau giữa gói x86 và x64 là gì?


girl co-worker explaining something

Sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn nghĩ về các phiên bản khác nhau của Windows. Bạn có biết rằng Windows có phiên bản 32 bit và 64 bit không? picture of man with a wonder expression on his face.

Có, tôi được biết rằng ngày nay có nhiều máy tính đang sử dụng phiên bản 64 bit hơn.   girl co-worker smiling

Đúng rồi. face of male co-worker smiling.

Trước đây tôi không chú ý xem tôi sử dụng phiên bản 32 bit hay 64 bit. Girl co-worker noticing something

Vậy thì lúc này thật hữu ích khi biết bạn đang sử dụng phiên bản nào. Vì tuỳ thuộc vào phiên bản Windows bạn sử dụng, bạn phải chọn các bản cập nhật thích hợp. Face of male coworker

Vậy thì gói nào dành cho phiên bản nào? Girl co-worker noticing something

Gói x86 dành cho Windows 32 bit và gói x64 dành cho Windows 64 bit. face of male co-worker smiling.

Làm thế nào tôi biết máy tính của tôi đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của hệ điều hành Windows. girl co-worker smiling

Hãy truy cập "hệ điều hành 32 bit và 64 bit" để kiểm tra xem máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành nào!? face of male co-worker smiling.

Hãy để tôi xem…、tôi đã tìm ra rằng máy tính của tôi đang chạy Windows 64 bit. Như thế có nghĩa là tôi cần cài đặt gói x64. Xin cảm ơn!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×