Tùy chọn tắt thực thi VBScript trong Internet Explorer cho Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế

Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Tóm tắt

Một hành động URL mới, URLACTION_ALLOW_VBSCRIPT_IE (140C), cho phép chính sách thực thi VBScript được cấu hình cho mỗi Vùng Bảo mật hoặc Mẫu Vùng Bảo mật. Bạn có thể chỉ định các giá trị sau cho hành động URL này:

Đã bật (cài đặt mặc định)

URLPOLICY_ALLOW

Tắt (thiết đặt được đề xuất cho Vùng Internet, Vùng Site Bị hạn chế và các mẫu Vùng Bảo Medium-High Cao và Bảo mật)

URLPOLICY_DISALLOW

Nhắc

URLPOLICY_QUERY


Bài viết này mô tả ba phương pháp để tắt thực thi VBScript trong Internet Explorer cho Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế. 

Lưu ý: Để sử dụng hành động URL được mô tả trong bài viết này, bạn phải cài đặt Windows 10 Creators Update hoặc bản cập nhật bảo mật tích lũy Tháng Tư dành cho Internet Explorer.  

Giải pháp sửa lỗi dễ dàng của Microsoft

Bấm vào liên kết sửa lỗi dễ dàng, bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải tệp xuống, rồi làm theo các bước trong trình hướng dẫn Sửa lỗi dễ dàng.

Bấm vào bản sửa lỗi dễ dàng này để vô hiệu hóa VBScript trong Internet Explorer 11 cho Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế. 

Lưu ý: Sau khi bạn áp dụng bản sửa lỗi dễ dàng này, Internet Explorer sẽ không chạy VBScript từ những trang web sử dụng các chế độ tài liệu thừa tự của Internet Explorer (Internet Explorer 10 và các phiên bản cũ hơn) và thuộc Vùng Internet hoặc Vùng Site Bị hạn chế.

Bấm vào bản sửa lỗi dễ dàng này để khôi phục VBScript trong Internet Explorer 11 cho Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các giải pháp sửa lỗi dễ dàng, hãy xem mục Cách sử dụng các giải pháp sửa lỗi dễ dàng của Microsoft.

Thiết đặt sổ đăng ký

Quan trọng
Làm theo các bước trong mục này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi bạn sửa đổi, hãy sao lưu sổ đăng ký để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Để chỉnh sửa thủ công sổ đăng ký và tắt thực thi VBScript trong Internet Explorer cho Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Vào Bắt> Chạy, nhập regedt32 hoặc regedit, rồi bấm OK.

 2. Để vô hiệu hóa việc thực thi VBScript trong Vùng Internet,hãy định vị khóa phụ của sổ đăng ký sau đây trong Trình soạn thảo

  Sổ đăng ký:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\140C

  Để vô hiệu hóa việc thực thi VBScript trong Vùng Site Bị hạn chế,hãy định vị khóa đăng ký phụ sau đây trong Trình soạn thảo Sổ đăng

  ký:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\140C

 3. Bấm chuột phải vào khóa đăng ký phụ thích hợp, rồi bấm vào Sửa đổi.

 4. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Giá trị DWORD (32 bit), nhập 3.

 5. Bấm OK, rồi khởi động lại Internet Explorer.

Lưu ý: Sau khi bạn áp dụng các cài đặt này, Internet Explorer sẽ không chạy VBScript từ các trang web sử dụng chế độ tài liệu thừa tự của Internet Explorer (Internet Explorer 10 và các phiên bản cũ hơn) và thuộc Vùng Internet hoặc Vùng Site Bị hạn chế. Để khôi phục thực thi VBScript trong Vùng Bảo mật, hãy đặt giá trị khóa phụ của sổ đăng ký tương ứng thành 0, rồi khởi động lại Internet Explorer.

Thiết đặt Chính sách Nhóm

Khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng thiết đặt Chính sách Nhóm để tắt thực thi VBScript trong Internet Explorer cho Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Quản lý Chính sách Nhóm.

 2. Chọn Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO), rồi bấm chuột phải và chọn Chỉnh sửa.

 3. Trong Trình soạn thảo Quản lý Chính sách Nhóm, duyệt đến thiết đặt Vùng Internet và Vùng Site Bị hạn chế bằng cách sử dụng các đường dẫn sau đây:

  Để tắt thực thi VBScript trong Vùng Internet,hãy duyệt đến thiết đặt sau đây trong Trình soạn thảo Quản lý Chính sách Nhóm: Cấu hình Máy tính > Mẫu Quản trị

  > Windows Cấu phần> Internet Explorer> Panel

  Điều khiển Internet> Trang Bảo mật> Vùng Internet Để tắt thực thi VBScript trong Vùng Site Bị hạn chế,hãy duyệt đến thiết đặt sau đây trong Trình soạn thảo Quản lý Chính sách Nhóm: Cấu hình Máy tính> Mẫu Quản trị

  > Windows Cấu phần>Internet Explorer> Panel Điều khiển Internet> Trang Bảo mật> Vùng Site Bị hạn chế

 4. Bấm đúp và chỉnh sửa cài đặt Cho phép VBScript chạy trong Internet Explorer.

 5. Bấm Bật để bật chính sách.

 6. Bên dưới Tùy chọn chínhsách, chọn Tắt từ danh sách.

 7. Bấm OK.

Lưu ý: Người quản trị cần đảm bảo rằng Chính sách Nhóm này được áp dụng phù hợp bằng cách liên kết GPO với đơn vị tổ chức (OU) thích hợp trong môi trường của họ. Sau khi bạn áp dụng chính sách này, Internet Explorer sẽ không chạy VBScript từ các trang web sử dụng chế độ tài liệu thừa tự của Internet Explorer (Internet Explorer 10 và các phiên bản cũ hơn) và thuộc Vùng Internet hoặc Vùng Site Bị hạn chế. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc không cấu hình thiết đặt Chính sách Nhóm này, VBScript sẽ chạy mà không có bất kỳ tương tác nào trong vùng được chỉ định.


Để biết thêm thông tin về cài đặt Chính sách Nhóm này, hãy xem mục Chính sách Nhóm Cài đặt cho Internet Explorer.

Để tải xuống Mẫu Quản trị, hãy xem Mẫu Quản trị (.admx) để biết Windows 10 Creators Update.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×