Tạo báo cáo hoặc phiếu ghi điểm (SharePoint Server)

Tạo, chia sẻ hoặc truy nhập các báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển đa dạng được lưu trữ ở một vị trí trung tâm, chẳng hạn như site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh.

Lưu ý: Thông tin trong bài viết này áp dụng cho tất SharePoint Server chứ không phải Microsoft 365. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về Nghiệp vụ Thông minh trong Microsoft 365, hãy xem mục Chức năng nghiệp vụ thông minh trong Excel và Microsoft 365.

Làm thế nào để tôi tạo báo cáo hoặc phiếu ghi điểm?

Tùy thuộc vào cách cấu hình môi trường của bạn, bạn thường có thể có nhiều công cụ sẵn dùng để tạo và phát hành nội dung nghiệp vụ thông minh (BI). Ví dụ: thông thường, bạn sẽ có sẵn Excel Services và Dịch vụ Visio để sử dụng. Bạn cũng có thể có Dịch vụ PerformancePoint sẵn dùng để tạo, phát hành và chia sẻ báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển trong tổ chức của mình.

Để tạo báo cáo hoặc phiếu ghi điểm, thông thường bạn sẽ thực hiện các bước sau đây:

  1. Xác định những thông tin bạn muốn hiển thị trong báo cáo hoặc phiếu ghi điểm.

  2. Xác định nguồn dữ liệu bạn muốn sử dụng. Hãy đảm bảo rằng bạn (và những người sẽ sử dụng báo cáo hoặc phiếu ghi điểm) sẽ có quyền truy nhập vào dữ liệu.

    Bạn có thể muốn liên hệ với người quản SharePoint để được trợ giúp về nguồn dữ liệu và quyền người dùng.

  3. Chọn công cụ tạo báo cáo mà bạn muốn sử dụng.

    Bạn có thể chọn từ hàng loạt công cụ, bao gồm Excel, PerformancePoint Dashboard Designer, Visio và nhiều tính năng khác.

  4. Tạo báo cáo và lưu vào một site, chẳng hạn như site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh.

    Xem Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh là gì? để biết thêm thông tin.

Tôi có thể dùng công cụ nào để tạo báo cáo?

Bạn có thể chọn từ nhiều công cụ khác nhau để tạo báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển mà bạn có thể phát hành lên một site SharePoint riêng.

Ứng dụng

Khả năng

Tìm hiểu thêm tại đây

Excel và Excel Services

Tạo báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển với Excel. Kết nối với hàng loạt nguồn dữ liệu, sau đó tạo ra các biểu đồ và bảng đa dạng. Thêm bộ lọc, chẳng hạn như slicer và điều khiển đường thời gian vào trang tính và dùng các tính năng như Khám phá Nhanh để xem thông tin bổ sung về một giá trị cụ thể trong báo cáo.

Nếu bạn Excel Services cấu hình trong môi trường của bạn, sau đó bạn có thể phát hành sổ làm việc có thể được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt. Tùy thuộc vào nguồn dữ liệu được sử dụng, mọi người có thể làm mới dữ liệu để xem thông tin mới nhất.

PowerPivot

PowerPivot trong Excel cho phép bạn tạo mô hình dữ liệu lớn, nhiều bảng có thể có mối quan hệ và cấu trúc phân cấp phức tạp.

Power View

Power View trong Excel cho phép bạn tạo các thiết bị kết hợp và bảng điều khiển tương tác, sẵn sàng cho bản trình bày. Dạng xem Power View dùng nguồn dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như Mô hình Dữ liệu mà bạn có thể tạo trong Excel.

Trình thiết kế Bảng điều khiển PerformancePoint

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng SharePoint Server, thì bạn có thể đã đặt cấu hình và sử dụng Dịch vụ PerformancePoint để sử dụng.

PerformancePoint Dashboard Designer cho phép bạn tạo bảng điều khiển tập hợp nhiều báo cáo khác nhau, bao gồm phiếu ghi điểm PerformancePoint và báo cáo, báo cáo Excel Services và báo cáo Dịch vụ Báo cáo SQL Server, trong một vị trí duy nhất. Bạn có thể tạo phiếu ghi điểm mạnh mẽ chứa các chỉ số hiệu suất then chốt nâng cao (KIS) và thêm bộ lọc bảng điều khiển có thể tái sử dụng trên nhiều trang trong một bảng điều khiển và trên nhiều bảng điều khiển.

Visio và Dịch vụ Visio

Visio giúp bạn dễ dàng tạo sơ đồ kết nối dữ liệu, chẳng hạn như sơ đồ cơ sở hạ tầng mạng, sơ đồ tổ chức, sơ đồ sàn, v.v..

Nếu Dịch vụ Visio được cấu hình, bạn có thể phát hành các bản vẽ Visio SharePoint Server các bản vẽ này tại vị trí trung tâm chẳng hạn như site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh.

SQL Server Reporting Services

Dịch vụ Báo cáo giúp bạn có thể tạo và chia sẻ hàng loạt báo cáo mạnh mẽ, bao gồm bản đồ tương tác, biểu đồ bong bóng, đồng hồ đo, bảng biểu và các dạng xem khác. Các công cụ tạo báo cáo Dịch vụ Báo cáo bao gồm Power View (khởi động từ SharePoint Server ), Trình thiết kế Báo cáo và Bộ dựng Báo cáo.

Chủ đề liên quan

Nghiệp vụ Thông minh trong Excel và Excel Services (SharePoint Server 2013)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×