Tải lên tệp không xảy ra với SharePoint Server 2013 hoặc OneDrive dành cho doanh nghiệp qua Forefront Unified Access Gateway 2010

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng tải lên tệp vào thư viện tài liệu Microsoft SharePoint Server 2013 hoặc OneDrive dành cho doanh nghiệp thông qua cổng Microsoft Forefront Unified Access (UAG) 2010, không có gì xảy ra khi bạn bấm OK.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một lỗi trong một ứng dụng bao bọc (AppWrap) trong Forefront UAG. AppWrap sử dụng nội dung phản hồi HTML được trả lại từ SharePoint Server 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt gói dịch vụ 4 cho Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, tạo các tập tin và lưu thành WhlFiltAppWrap_HTTPS.xml ở vị trí sau:

% Chương trình Files%\Microsoft Forefront Unified Access Gateway\von\Conf\WebSites\trunk_name\conf\CustomUpdate
Lưu ý Nếu bạn sử dụng kết nối chính HTTP, lưu tệp dưới dạng WhlFiltAppWrap_HTTP.xml.

<APP_WRAP ver="1.0" id="RemoteAccess_HTTPS.xml"><MANIPULATION>
<MANIPULATION_PER_APPLICATION>
<APPLICATION_TYPE>SharePoint15</APPLICATION_TYPE>
<!-- Sharepoint 15 prevent upload from ribbon when policy is set to false-->
<DATA_CHANGE>
<URL case_sensitive="false">.*Upload.aspx.*</URL>
<SAR conditional_variable="Hybrid_WhlStatusFlagW" conditional_var_value="FALSE">
<SEARCH encoding="base64">b25jbGljaz0icHJvY2Vzc0lucHV0KCk7SEARCH>
<REPLACE encoding="base64">DQogICAgICAgICAgICAgICAgb25jbGljaz0iaWYgKCAodHlwZW9mKHdobF9jaGVja3VwbG9hZFBvbGljeSkgPT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgJiYgKHdobF9jaGVja3VwbG9hZFBvbGljeSgpIT10cnVlKSkNCiAgICAgICAgew0KICAgICAgICB3aGxfYWxlcnRtZXNzYWdlKCk7DQogICAgICAgIHJldHVybiBmYWxzZTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICBlbHNlew0KICAgICAgICBwcm9jZXNzSW5wdXQoKTsgICAgICA=</REPLACE>
</SAR>
<SAR conditional_variable="Hybrid_WhlStatusFlagW" conditional_var_value="FALSE">
<SEARCH encoding="base64">IiBuYW1lPSJjdGwwMCRQbGFjZUhvbGRlck1haW4kY3RsMDAkUnB0Q29udHJvbHMkYnRuT0s=</SEARCH>
<REPLACE encoding="base64">ICAgICAgICB9IiBuYW1lPSJjdGwwMCRQbGFjZUhvbGRlck1haW4kY3RsMDAkUnB0Q29udHJvbHMkYnRuT0s=</REPLACE>
</SAR>
</DATA_CHANGE>
</MANIPULATION_PER_APPLICATION>
</MANIPULATION>
</APP_WRAP>


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×