Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh để so sánh hai cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để xem sự khác nhau giữa bảng, truy vấn, báo cáo và thiết kế đối tượng, mã VBA và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng công cụ so sánh cơ sở dữ liệu với các ứng dụng Web Access.

Đọc các bài viết sau để biết thêm thông tin và quy trình từng bước.

Tác vụ cơ bản trong cơ sở dữ liệu so sánh

So sánh hai phiên bản của một cơ sở dữ liệu

Xem chi tiết về các thay đổi giữa các phiên bản của một cơ sở dữ liệu

Xuất dữ liệu Access để xem bản ghi Cập Nhật

Quản lý mật khẩu được dùng để mở tệp để so sánh

Nhập mật khẩu từ tệp văn bản

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×