Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thêm ghi chú cho chính bạn để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, ghi nhớ chi tiết về mối quan hệ của bạn với khách hàng, v.v. Những ghi chú này là riêng tư đối với bạn. Chúng không được chia sẻ với bất kỳ ai khác hoặc được đồng bộ hóa với hệ thống CRM.

  1. Mở ngăn Viva Sales và chọn Dynamics 365 hoặc Salesforce.

  2. Trong thẻ Danh bạ , chọn liên hệ mà bạn muốn thêm ghi chú.

  3. Nhập ghi chú của bạn về liên hệ trong thẻ Ghi chú riêng tư .

    Ghi chú riêng tư

  4. Chọn bất kỳ vị trí nào bên ngoài thẻ Ghi chú riêng tư để lưu ghi chú.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×