Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Triệu chứng

Khi bạn tìm cách mở tài liệu Microsoft Office hoặc tệp PDF bằng cách nhập HTTPS Uniform Resource Locator (URL) cho tài liệu trên thanh Địa chỉ trong Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1 (SP1), tài liệu có thể không mở và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau: Internet Explorer không thể

tải xuống document.pdf từ máy chủ


Lưu ý: Đối với Internet Explorer 9, vui lòng xem bài viết KB sau đây:

Thông báo lỗi khi bạn tải xuống tệp bằng Internet Explorer 9 từ các website bảo mật: "

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×