Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng sửa đổi bảng lớn bằng cách sử dụng trình thiết kế bảng trong Microsoft SQL Server Management Studio, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

-Không thể sửa đổi bảng. Thời gian chờ đã hết hạn. Thời gian chờ đã trôi qua trước khi hoàn thành thao tác hoặc máy chủ không phản hồi.

Nguyên nhân

Hành vi này xảy ra vì thiết đặt thời gian giao dịch cho trình thiết kế bảng và đối với trình thiết kế cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio. Bạn có thể xác định thiết đặt này trong hộp kiểm xuất-ra sau khi xuất hiện. Theo mặc định, thiết đặt này là 30 giây. Lưu ý rằng thiết đặt này khác với thiết đặt trong hộp thời gian thực hiện trong SQL Server Management Studio. Theo mặc định, thiết đặt trong hộp thời gian thực hiện cho trình soạn thảo truy vấn trong SQL Server Management Studio là bằng không. Theo mặc định, thiết đặt trong hộp thời gian truy vấn ra (giây) cho trình soạn thảo truy vấn trong Microsoft SQL Server 2000 SQL Query Analyzer cũng không có. Do đó, trình soạn thảo truy vấn sẽ chờ vô hạn cho truy vấn để hoàn tất và không bao giờ hết thời gian.

Giải pháp

Để giải quyết hành vi này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

  • Bấm để bỏ chọn hộp kiểm ghi đè giá trị thời gian ra khỏi chuỗi kết nối cho bản Cập Nhật trình thiết kế bảng cho trình thiết kế bảng và đối với trình thiết kế cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio.

  • Xác định thiết đặt cao trong thời gian giao dịch-ra sau khihộp cho trình thiết kế bảng và đối với trình thiết kế cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio.

  • Sửa đổi bảng lớn bằng cách sử dụng Transact-câu lệnh SQL trong trình soạn thảo truy vấn trong SQL Server Management Studio.

Để biết thêm thông tin về các thiết đặt này, hãy truy cập trang web mạng Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms188490.aspx

Trạng thái

Hành vi này là do thiết kế.

Thông tin Bổ sung

Các sửa đổi của một bảng lớn có thể tốn thời gian. Điều này là do SQL Server phải thực hiện những thao tác sau khi bạn tìm cách sửa đổi sơ đồ bảng:

  1. Tạo bảng tạm thời với cùng một lược đồ bảng.

  2. Sao chép tất cả dữ liệu từ bảng thực tế vào bảng tạm thời.

  3. Thả bảng thực tế vào đó.

  4. Đổi tên bảng tạm thời thành tên của bảng thực tế.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×