Vấn đề

Lỗi trong rxCall ("RxGetInfo", chủ):

Lỗi hệ thống: Không thể mở tệp "/ user/training1/QdotNoTransNoNA/train/data/_1.xdfd".  Kiểm tra để đảm bảo rằng tên tệp và đường dẫn hợp lệ.


Sử dụng lệnh là:

mycXDF <- RxXdfData('/user/training1/QdotNoTransNoNA/train/', fileSystem=hdfs)


Giải pháp

Các dấu "/" ở cuối lệnh khiến ScaleR để tìm đến thư mục con không tồn tại.  Loại bỏ các dấu /

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×