Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử bạn có Microsoft OneDrive chỗ dành sẵn chỉ cho trực tuyến và Internet Explorer 11 dành cho máy tính đang chạy ở chế độ được bảo vệ. Bạn tìm cách tải tệp chỗ dành sẵn lên website thông qua Internet Explorer 11 dành cho máy tính để bàn. Trong trường hợp này, bạn sẽ được nhắc cấp quyền người quản trị, rồi bạn nhận được thông báo lỗi được đề cập trước đó.  

Lưu ý Sự cố về quyền tương tự cũng xảy ra trong Internet Explorer 11 Windows 8.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện điều này, hãy đi tới Microsoft Update.

Để biết thông tin kỹ thuật về bản cập nhật bảo mật lũy tích mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy nhập website Microsoft sau đây:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxLưu ý Bản cập nhật này được tích hợp lần đầu trong phiên bản cập 2969262.

Để biết thêm thông tin về cơ sở 2969262 cập nhật bảo mật, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

2969262 MS14-035: Bản cập nhật bảo mật tích lũy cho Internet Explorer: 10/06/2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Hãy xem thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×