Triệu chứng

Người tham dự cuộc họp nhận được lời mời chuyển tiếp cuộc họp từ người tham gia khác cho một cuộc họp hiện có.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra nếu máy khách Exchange ActiveSync cho người tham gia gửi lệnh SmartForward cho cuộc họp này.

Giải pháp

Vấn đề này được gửi vào Apple watchOS (3.2.3) Cập Nhật mới nhất Apple iOS (10.3.3). Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức của Apple:

https://support.apple.com/kb/DL1893?locale=en_US

https://support.apple.com/kb/DL1894?locale=en_US

Để giải quyết vấn đề này, tất cả các thiết bị đang chạy iOS hoặc watchOS phải được cập nhật lên phiên bản mới nhất của phần mềm.

Thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho chế độ xem hiện tại của tập đoàn Microsoft về các vấn đề kể từ ngày phát hành. Giải pháp này có sẵn thông qua Microsoft hoặc nhà cung cấp bên thứ ba. Microsoft không đặc biệt khuyến nghị bất kỳ giải pháp của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào mà bài viết này có thể mô tả. Cũng có các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc giải pháp của bên thứ ba mà bài viết này không mô tả. Do Microsoft phải đáp ứng với thay đổi điều kiện thị trường, thông tin này không được coi là cam kết của Microsoft. Microsoft không thể đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin hoặc bất kỳ giải pháp nào được trình bày bởi Microsoft hoặc bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba được đề cập.

Microsoft không bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả các phát ngôn, bảo đảm và điều kiện thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện về quyền sở hữu, không vi phạm, điều kiện thoả mãn, khả năng kinh doanh và phù hợp cho một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ dịch vụ, giải pháp, sản phẩm, hoặc bất kỳ các tài liệu hoặc thông tin khác. Microsoft là theo cách không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giải pháp của bên thứ ba mà bài viết này đề cập đến.

 

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×