We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tùy chỉnh nhóm của bạn bằng cách thay đổi ảnh nhóm thành một trong nhiều Microsoft Teams đại diện hoặc tải lên ảnh của riêng bạn! Hình đại diện bạn chọn sẽ xuất hiện bên cạnh tên nhóm của bạn. Nhóm lớp học cho phép bạn lọc hình ảnh theo cấp lớp và chủ đề.

Lưu ý: Bạn phải là chủ nhóm thì mới có thể thay đổi ảnh nhóm.

Nếu bạn đang sử dụng ứng Microsoft Teams cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, hãy nhớ cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào trước khi bắt đầu. 

Để thay đổi ảnh nhóm của bạn:

  1. Dẫn hướng đến một nhóm và chọn Tùy chọn Chọn biểu tượng Xem thêm hành động (...) cho menu mức trang> Sửa nhóm từ menu thả xuống.

  2. Chọn hình đại diện hoặc chọn Tải lên chọn hình ảnh từ các tệp của riêng bạn. Sử dụng danh sách thả xuống để lọc theo cấp lớp và môn học nếu bạn đang trong nhóm lớp.

    Chọn hình đại diện cho nhóm của bạn.

  3. Chọn Cập nhật để lưu ảnh nhóm mới của bạn.

Lưu ý: Khi bạn tải lên một hình ảnh từ các tệp của riêng mình, độ phân giải mà bạn thấy Teams có thể không hiển thị giống như hình ảnh gốc của bạn.

Tìm hiểu thêm

Cách cá nhân hóa nhóm lớp

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×