VẤN

Nhiều hộp thư trong Microsoft Office 365 có thể có thiết đặt múi giờ không chính xác hoặc thiếu thời gian. Các triệu chứng này áp dụng cho tất cả các loại hộp thư, chẳng hạn như hộp thư người dùng, hộp thư tài nguyên và hộp thư thiết bị.

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy thay đổi hàng loạt thông tin múi giờ cho các hộp thư trong Office 365. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng Remote PowerShell. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

  Kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng Remote PowerShell

 2. Chạy các lệnh Windows PowerShell sau đây:

  1. $users = Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter{(RecipientTypeDetails –eq 'RoomMailbox')} 
  2. $users | %{Set-MailboxRegionalConfiguration $_.Identity –TimeZone "Pacific Standard Time"} 

  Lưu ý́

  • Bạn có thể thay thế "RoomMailbox" bằng một kiểu người nhận Exchange hợp lệ khác, chẳng hạn như "hộp thư User" hoặc "EquipmentMailbox" (hộp thư đến).

  • Thay thế "giờ chuẩn Thái Bình Dương" bằng múi giờ phù hợp với bạn.

THAM KHẢO

Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn Set-MailboxRegionalConfiguration , hãy đi đến trang web Microsoft TechNet sau đây:

Set-MailboxRegionalConfiguration

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×