Lưu ý: Chúng tôi đã thay đổi tên ứng dụng Điện thoại của bạn thành Liên kết Điện thoại của Microsoft. Ngoài ra, ứng dụng Đồng hành Điện thoại của bạn cho Android giờ đây được gọi là Liên kết với Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu Liên kết Điện thoại của Microsoft và Liên kết với Windows.

Việc tự gửi ảnh qua email cho chính mình đã là quá khứ. Trong khi thiết lập ứng dụng Liên kết Điện thoại, bạn sẽ được nhắc cho phép truy nhập vào ảnh của thiết bị Chạy Android nhưng nếu bạn chọn không làm như vậy, bạn luôn có thể bật tính năng này sau trong cài đặt ứng dụng Liên kết Điện thoại. 

Để thực hiện điều này, hãy mở ứng dụng Liên kết Điện thoại, đi đến Cài đặt > Tính năng > Ảnh và bật nút bật tắt cho phép ứng dụng này hiển thị ảnh từ điện thoại của tôi.  

Nếu ảnh của bạn không đồng bộ đúng cách, các mẹo khắc phục sự cố của chúng tôi có thể giúp ích. Nếu bạn gặp phải các sự cố khác với ảnh, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố sau.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×