Thiết lập thư trong ứng dụng điện thoại của bạn

Khi thiết lập ứng dụng điện thoại của bạn, bạn sẽ được nhắc cho phép truy nhập vào thư của thiết bị Android nhưng nếu bạn chọn không vào thời điểm đó, bạn luôn có thể bật tính năng này trong cài đặt ứng dụng điện thoại của bạn. 

Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Điện thoại của bạn, chuyển đến Cài đặt, rồi trong Tin nhắn, chuyển nút gạt thành bật cho:

  • Cho phép ứng dụng này hiển thị tin nhắn văn bản từ điện thoại của tôi

  • Cho phép ứng dụng này gửi tệp đính kèm MMS từ điện thoại của tôi

  • Cho phép ứng dụng này nhận tệp đính kèm MMS từ điện thoại của tôi

  • Tự động tải xuống tệp đính kèm MMS từ điện thoại của tôi

Bạn cũng có thể quản lý thông báo và cảnh báo của bạn cho thư bằng cách sử dụng các bản bật tắt khác trong danh sách:

  • Hiển thị biểu ngữ thông báo

  • Thông báo trên thanh tác vụ

Nếu bạn gặp phải sự cố với thư, các mẹo khắc phục sự cố có thể trợ giúp. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×