Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Lưu ý Trình hướng dẫn cấu hình hỗn hợp được tích hợp trong Exchange Management Console trong Microsoft Exchange Server 2010 không còn được hỗ trợ nữa. Do đó, bạn sẽ không còn sử dụng trình hướng dẫn cấu hình hỗn hợp cũ nữa. Thay vào đó, sử dụng trình hướng dẫn cấu hình kết hợp Office 365 có tại http://aka.MS/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem trình hướng dẫn cấu hình kết hợp Office 365 cho Exchange 2010.

VẤN

Bạn chạy trình hướng dẫn cấu hình hỗn hợp để thiết lập triển khai hỗn hợp giữa môi trường Microsoft Exchange Server tại cơ sở và Exchange Online trong Office 365. Tuy nhiên, bạn không thể chọn chứng chỉ số vì danh sách thả xuống trong trình hướng dẫn trống. Ngoài ra, khi bạn cố gắng tiếp tục, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Không có chứng chỉ hợp lệ nào đối với máy chủ Hub Transport (các) Server.

BỞI

Sự cố này xảy ra nếu dịch vụ lưu trữ dịch vụ Microsoft Exchange trên máy chủ hỗn hợp đã ngừng hoạt động.

NGHIỆM

Khởi động dịch vụ lưu trữ dịch vụ Microsoft Exchange trên máy chủ hỗn hợp. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm vào bắt đầu, bấm vào chạy, nhập Services. msc, rồi bấm OK.

  2. Trong danh sách Dịch vụ, hãy bấm chuột phải vào máy chủ Dịch vụ Microsoft Exchange, rồi bấm vào bắt đầu.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×