Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trung tâm đào tạo Microsoft 365 > trợ năng trong Office và Windows 10

Mẹo: Thỉnh thoảng kiểm tra lại. Sắp có thêm các khóa học khác!

Tạo tài liệu có thể truy nhập bằng Word

Tìm hiểu những điều cơ bản về việc tạo tài liệu có thể truy nhập bằng Word. Xem cách sử dụng các tính năng như kiểu và văn bản thay thế để tạo tài liệu mọi người có thể sử dụng.

Xem khóa đào tạo này để tìm hiểu cách tạo tài liệu có thể truy nhập bằng Word 2016. Khoảng cách

Sử dụng ứng dụng Thư dành cho Windows 10 với Trình tường thuật

Tìm hiểu thông tin cơ bản về việc sử dụng ứng dụng Thư dành cho Windows 10 với Trình tường thuật. Sử dụng Trình tường thuật, đọc và trả lời email, làm việc với các thư mục, bộ lọc và tìm kiếm, cũng như tạo và định dạng thư email.

Tổng quan về ứng dụng Thư cho Windows 10 và Trình tường thuật Khoảng cách

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×